18 september 2011

Eenvoud

Mijn vorige post "Transformatie" heeft een lange discussie/gesprek op gang gebracht.

Transformatie is bedoeld om bij ons dagelijks leven te horen; een illustratie:
In één van de reacties werd de tekst "Cirkel-energie" (rechterkolom) op de korrel genomen. Wanneer ik dit uitsluitend zou interpreteren op het vlak van 'persoonlijkheid en ego', dan kan de reeks emoties & gevoelens: [gekwetst, aangevallen voelen, belachelijk gemaakt, etc., enz.] beginnen. Door transformatie (of noem het ombuiging of i.d.) de nodige ruimte te geven kwam o.a. inspiratie voor deze post. Het gaat dus dikwijls niet om de "grote dingen" van het leven (al is het dat soms wel), maar meestal wel over datgene wat zich in je dagelijkse leven voor doet.

 "Eenvoud" (in combinatie met transformeren): Ik heb het al meer gehad over "woorden zijn belast en beladen", een aantal woorden hebben een zogenaamde bijklank, doe daar ieder zijn individuele interpretatie (en beleving) bij en de communicatie-chaos van Babylon is een feit. 
_________________________________________________________________________________
Voor deze keer plaats ik eerst een academische toelichting:

  - EENVOUD: info vanuit woorden- en andere taalkundige boeken.
M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

·         eenvoudig bn. ‘niet ingewikkeld’
Mnl. einuoldeg, en uoldeg ‘eenvoudig, ongecompliceerd; zachtmoedig’ [1240; Bern.]

·        Andere Germaanse talen hebben bn. zonder -ig: os. ēnfald ‘eenvoudig, waarachtig’; ohd. einfalt ‘rein, eenvoudig’; oe. ānfeald, -fald ‘eenvoudig, waarachtig’.

eenvoud (zn): natuurlijkheid, onbedorvenheid, ongekunsteldheid, oprechtheid.
eenvoud (zn): bescheidenheid, ingetogenheid, soberheid.

_________________________________________________________________________________
Eenvoud is zonder complexen. (enkel de complexiteit van de levensenergie kan resoneren met eenvoud)

Eenvoud is geen behoefte meer hebben aan drama, dramatiseren.

Eenvoud is zo dicht mogelijk bij de basis van Leven komen. (komt in de buurt van de uitdrukking: "back to basic")

Less - More.jpg

Eenvoud is jezelf kunnen relativeren in dat grote geheel zonder je waarde / waardigheid te verliezen. Ode aan de Natuur_005.jpg
Elk individu is als een druppel in een oceaan, en toch is elk van die druppels uniek...

 

Eenvoud is het tenvolle willen aanvaarden dat het leven een mysterie in zich draagt,   Ode aan de Natuur_014.jpg

- Al wat leeft is te waardevol  / te "groots" om zich in begrippen te laten vatten.


- Het leven laat zich niet (be-) grijpen.
(net zoals alle levende wezens zich in eerste instantie verzetten wanneer ze gegrepen worden)

Eenvoud is koning zijn van jezelf en dienaar van het geheel.

Eenvoud is leven in balans, in vertrouwen, in overgave...

 Ode aan de Natuur_055.jpg