18 september 2011

Eenvoud

Mijn vorige post "Transformatie" heeft een lange discussie/gesprek op gang gebracht.

Transformatie is bedoeld om bij ons dagelijks leven te horen; een illustratie:
In één van de reacties werd de tekst "Cirkel-energie" (rechterkolom) op de korrel genomen. Wanneer ik dit uitsluitend zou interpreteren op het vlak van 'persoonlijkheid en ego', dan kan de reeks emoties & gevoelens: [gekwetst, aangevallen voelen, belachelijk gemaakt, etc., enz.] beginnen. Door transformatie (of noem het ombuiging of i.d.) de nodige ruimte te geven kwam o.a. inspiratie voor deze post. Het gaat dus dikwijls niet om de "grote dingen" van het leven (al is het dat soms wel), maar meestal wel over datgene wat zich in je dagelijkse leven voor doet.

 "Eenvoud" (in combinatie met transformeren): Ik heb het al meer gehad over "woorden zijn belast en beladen", een aantal woorden hebben een zogenaamde bijklank, doe daar ieder zijn individuele interpretatie (en beleving) bij en de communicatie-chaos van Babylon is een feit. 
_________________________________________________________________________________
Voor deze keer plaats ik eerst een academische toelichting:

  - EENVOUD: info vanuit woorden- en andere taalkundige boeken.
M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

·         eenvoudig bn. ‘niet ingewikkeld’
Mnl. einuoldeg, en uoldeg ‘eenvoudig, ongecompliceerd; zachtmoedig’ [1240; Bern.]

·        Andere Germaanse talen hebben bn. zonder -ig: os. ēnfald ‘eenvoudig, waarachtig’; ohd. einfalt ‘rein, eenvoudig’; oe. ānfeald, -fald ‘eenvoudig, waarachtig’.

eenvoud (zn): natuurlijkheid, onbedorvenheid, ongekunsteldheid, oprechtheid.
eenvoud (zn): bescheidenheid, ingetogenheid, soberheid.

_________________________________________________________________________________
Eenvoud is zonder complexen. (enkel de complexiteit van de levensenergie kan resoneren met eenvoud)

Eenvoud is geen behoefte meer hebben aan drama, dramatiseren.

Eenvoud is zo dicht mogelijk bij de basis van Leven komen. (komt in de buurt van de uitdrukking: "back to basic")

Less - More.jpg

Eenvoud is jezelf kunnen relativeren in dat grote geheel zonder je waarde / waardigheid te verliezen. Ode aan de Natuur_005.jpg
Elk individu is als een druppel in een oceaan, en toch is elk van die druppels uniek...

 

Eenvoud is het tenvolle willen aanvaarden dat het leven een mysterie in zich draagt,   Ode aan de Natuur_014.jpg

- Al wat leeft is te waardevol  / te "groots" om zich in begrippen te laten vatten.


- Het leven laat zich niet (be-) grijpen.
(net zoals alle levende wezens zich in eerste instantie verzetten wanneer ze gegrepen worden)

Eenvoud is koning zijn van jezelf en dienaar van het geheel.

Eenvoud is leven in balans, in vertrouwen, in overgave...

 Ode aan de Natuur_055.jpg

 

Commentaren

Man man man, Een opeen stapeling van oneliners.
"Enkel de complexiteit van levensenergie kan resoneren met eenvoud" Wat bedoelt U daarmee ?
"Eenvoud is zo dicht mogelijk bij de basis van het leven komen". Wat is dat dan wel de basis van het leven ?? Kan U mij dat duidelijk zeggen aub ?
Uw vorige post heeft helemaal geen lang gesprek op gang gebracht. Er hebben 5 mensen gereageerd. U wenste op een bepaald moment niet meer te reageren. IRL zou deze conversatie hoop en al enkele minuten geduurd hebben.

Gepost door: Duvel | 19 september 2011

Reageren op dit commentaar

Duvelke, je vindt het allemaal maar niks, waarom steek jij dan je tijd in die "blog nonsens", er zijn meer dan genoeg wetenschappelijke / academische websites, met een ruime diversiteit wat disciplines betreft. Of is het gewoon proberen anderen "den duvel aan te doen"??

Grts Mc J

Gepost door: McJaco | 19 september 2011

Reageren op dit commentaar

Ik trek ten strijde tegen de nonsens met de hoop er iets uit te leren. Waarmee ik niet gezeg dheb dat ik tens strijd etrek tegen U. U heeft mijn vraag wat de basis van het leven is niet beantwoord.Dat vind ik jammer.

Gepost door: Duvel | 19 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste D,
Een poging om iets te antwoorden op je vraag betreffende "de basis van leven". Dergelijke vragen (thema, onderwerp, beschouwing...) kunnen niet in volledigheid beantwoord worden; dit is van dezelfde orde als bv. perfectie is onmogelijk in deze levensvorm.

De basis of de fundering van leven in de vorm die wij (mensen) kennen, is DE WERKELIJKHEID. Voor een omschrijving en toelichtingen van deze visie:

http://mystery-mj.jouwweb.nl/2-de-werkelijkheid

bijkomende omschrijving:

http://levens-evidentie.jouwweb.nl/voorwoord-inhoud

Gepost door: McJaco | 20 september 2011

Reageren op dit commentaar

De WERKELIJKHEID, wat is dat ?
"De basis of de fundering van leven in de vorm die wij (mensen) kennen, is DE WERKELIJKHEID."
Voor andere levensvormen dan de onze is dat dan niet het geval of is één werkelijkheid voor iedere levensvorm ofzo ?

De visie waar je naar verwijst interesseert me niet zo. Je uitspraken daarin tegen wel. Wat me opvalt is dat U niet in staat bent basisbegrippen op een eenvoudige manier te verwoorden en dat terwijl U wel pretendeert deze basisbegrippen te begrijpen. En Wijsheid is eenvoud volgens de cirkel-energie maar U kan het niet eenvoudig verklaren. Vreemde redenering. Van wie dat lmaat ik in het midden

Gepost door: Duvel | 20 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste D,
Tijdens het schrijven van vorige reactie deed "een bevroren scherm" het mislopen; een reset, en toch is dit half bericht verzonden... dus vorige re- van mij effe schrappen.

Op de voorlaatste post is dus dit wat ik uiteindelijk wou schrijven:
* Er is een reden waarom ik niet bij elke reactie onmiddellijk een antwoord kan geven. (je vraag was nog niet aan bod gekomen) Door vergaande fysische beperkingen, wisselend in intensiteit, wegens chronisch ziek, is mijn tempo gemiddeld op "schildpad niveau" (ook concentratie is helemaal geen evidentie meer)... namiddag was het tempo nul, dus vandaar nu pas een reactie.

* Antwoorden op dit soort vragen (of thema’s, onderwerpen, beschouwingen, …) kunnen nooit volledig zijn; het is van dezelfde orde als bv.: Perfectie is, in de levensvorm die wij kennen, onmogelijk. (en naar mijn mening ook niet nodig). Maar ik wil je vraag wel (echt) bekijken en hierover iets posten. Uiteraard is wat ik dan schrijf vanuit een visie, die dus altijd onvolledig is, maar ze bevat voor mezelf voldoende ‘informatie’ om deel uit te maken van mijn individuele “kompas”.

* De basis of de fundering van leven (dus zoals wij het leven op aarde ‘kennen’) is DE WERKELIJKHEID.

De voornaamste kerngedachte van wat ik hiermee bedoel is: er is één neutrale werkelijkheid. De uitnodiging én de uitdaging, bestaat erin om de eigen unieke beleving van die werkelijkheid te toetsen aan -, of zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij die Werkelijkheid.
Die werkelijkheid blijft voor de mens (gedeeltelijk) een mysterie.
Die werkelijkheid wordt op evenveel verschillende manieren ervaren en beleefd als dat er mensen zijn. Het is dus niet: “ieder zijn waarheid”, het is wel “ieder zijn unieke beleving van één en dezelfde waarheid, van één en dezelfde werkelijkheid”.
Een ander belangrijk uitgangspunt (in deze visie) is: Gaan “de dingen” met mij om, of ga ik met “de dingen” om.

“De dingen” staan hier (algemeen uitgedrukt) voor:
* alle aspecten van / in mezelf, zoals emoties, gevoelens, ego, persoonlijkheid, enz.
* de lichamelijke constitutie met nauw hieraan verbonden, gezondheid / ziekte.
* allerlei situaties en gebeurtenissen, uiterlijke omstandigheden, enz. dus wat in de eigen leefwereld zich voordoet.

Dit zal het zijn voor nu, grts

Gepost door: Mc Jaco | 20 september 2011

Reageren op dit commentaar

duvel schijnt een nieuw nest gevonden te hebben :-)

geef een duvel een duvel
Lazarus'stilte
duvelse eenvoud
werkelijkheid des duvels

:-) :-):-)

geef toe dat dergelijke creatieve hersenspinsels niet zouden uitgewisseld worden in een mondeling gesprek

Gepost door: Life angel | 21 september 2011

Reageren op dit commentaar

@life angel

Hoe kan U dat nu beoordelen La? Je hebt me nog nooit gesproken.Ik kan goed spreken en nog veel beter luisteren La. Je inleiding van je reactie vind ik maar flauwtjes. Ik heb zeker geen nieuw nest gevonden en je weet duidelijk niet waar ik overal te vinden ben. Na de reactie ,waarvoor ik hem zeer dankvaar ben van Mc Jaco gelezen te hebben, denk ik zelfs dat het beter is dat ik dit nest verlaat en anderen opzoek want er is nog genoeg werk aan de winkel :-)

Gepost door: Duvel | 21 september 2011

Reageren op dit commentaar

Dag Jacko,

wat je laatste reactie betreft heb ik ook mijn vraagtekens en bedenkingen met je verklaring. "ieder zijn waarheid" is volgens mij wel correct.
Als ik me niet vergis leerde ik dit in een waarnemingscursus of via een filosoof, vind het niet onmiddellijk terug. Juist door er op te letten en het te gaan observeren en waarnemen zie je juist meer de werkelijkheid van het gegeven ervan dat dit een juiste uitspraak is en een grotere werkelijkheid in zich draagt dan het te gaan keren in éénzelfde waarheid en werkelijkheid.

Het lijkt me ook wel juist als je zegt "ieders beleving" maar ik heb het toch moeilijk om dit dan nog in "éénzelfde waarheid of werkelijkheid" te gaan gieten???? Dit lijkt me niet evident.

Ik begrijp het bijvoorbeeld als je een auto als object neemt waar als je enerzijds een vrouw en anderzijds een man naar laat kijken, de vrouw eerder zal denken in termen over de sierlijkheid, de kleur en comfort, terwijl de man eerder aan de technische aspecten zal denken snelheid, aantal pk's enz. Plaats ditzelfde rechthoekige object (voor ons dus auto) op een plaats in de jungle waar ze nog nooit een auto gezien of ervan gehoord hebben en het wordt misschien een hut, woonplaats.
Als "werkelijkheid" kunnen we dan wel zeggen dat we nog steeds over hetzelfde rechthoekige object spreken, maar om dit dan te gaan plaatsen in één en dezelfde waarheid van één en dezelfde werkelijkheid vind ik toch wat ver gezocht en lijkt mij toch niet haalbaar en dan spreken we hier nog steeds van éénzelfde object? De werkelijkheid van een stad of die van een jungle liggen toch mijlenver uit elkaar.

Hoe verklaar je me trouwens in die bewering, het gegeven dat primitieve en blindelingse gelovigen in een God, die alles zonder enige vorm van aanvaarding van wetenschappelijke bewezen feiten, dit zomaar naast zich neerleggen,verwerpen vanuit dit blindelings geloven, je dit op éénzelfde waarheid en werkelijkheid kunt plaatsen met hen die niet in één God geloven en zich enkel baseren op wetenschappelijke bewezen feiten? Waarin ligt daar éénzelfde waarheid of werkelijkheid?

Gepost door: Life angel | 21 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel
"we maken allemaal deel uit van hetzelfde universum" dat is pas een statement waar geen speld tussen te krijgen is en zowel een werkelijkheid als een waarheid is.

Je volgende vind ik zeer moeilijk om daar rechtstreeks een antwoord op te geven "waarheid en werkelijkheid" en vraagt bedenktijd.

"een auto blijft overal een auto" vind ik dan weer vaag en wazig want wat is "auto" en aan welke hoedanigheden moet dit voorwerp dan voldoen om "auto" genoemd te worden? Is het bijvoorbeeld nog correct om het begrip "auto" te hanteren als de banden eraf zijn en het dus niet meer kan rijden? Of het motorblok eruit is? Hier lijkt het me reeds nevelig te worden om over "waarheid of werkelijkheid" te spreken?

Gepost door: life angel | 21 september 2011

Reageren op dit commentaar

La, als je een auto demonteert heb je geen auto meer maar auto-onderdelen. Ik ging in op je voorbeeld dat je gaf met een auto. Je stelt vast dat een vrouw en een man een object ( in uw voorbeeld een auto) op een verschillende manier waarnemen. Die verschillende waarneming verandert niets aan het object zelf. M.a.w. een verschil in waarneming verandert niets aan "de werkelijkheid". Dat is mijn punt.

Gepost door: Duvel | 21 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel met betrekking object rechthoekig voorwerp dat voor de overgrote meerderheid als "auto" herkend wordt en dit een werkelijkheid is zijn we het ondertussen eens.

Jij denkt nu ondertussen reeds in termen van onderdelen (het ontbreken van motorblok en wielen) en mss ben je reeds als man aan het demonteren en alle verschillende stukken aan het herbruiken in andere auto's? Ik dacht aan "wrak" en anderzijds als voorbeeld in de jungle in Brazilië waar nog eventueel in de jungle een ongekende indianenstam zou gevonden worden als "woning" "schuilplaats" en hoe zij het zouden benoemen of hoe en wat zij ermee allemaal zouden doen? Zij die het voorwerp niet als een auto of voertuig herkennen het nog nooit gezien hebben.

Als jij zegt "onderdelen" ik "wrak" is dit allebei een waarheid en een werkelijkheid in het observeren van éénzelfde reëel object in onze leefwereld waar we het voorwerp als auto-voertuig herkennen. Maar we zitten wel reeds in totaal verschillende werelden. Mijn tweede denkpiste het object deponeren in de jungle in Brazilië bij een nog niet gevonden nieuwe indianenstam, waar het een nieuwe bestemming kan krijgen is een illussie die nog geen werkelijkheid is en in tijd minder snel realiteit zou worden dan bijvoorbeeld jij die alle onderdelen reeds uit elkaar aan het halen bent om andere wagens te herstellen.

Ik gebruik hier liever de term "ieder zijn waarheid" als je dan discussieert in termen van: ik: "dit is een wrak" jij: "neen, dit is geen wrak" als je kunt volgen? Wij hebben op dat ogenblik allebei gelijk. Alhoewel het tevens ieders beleving is. Beleving zie ik dan eerder in termen van emoties "ik vind dit flauw" je uitspraak op mijn inleiding creatieve tekst. Maar die tekst zou je dus op verschillende manieren kunnen beleven "je zou beledigt kunnen zijn" "je zou woede kunnen voelen" "het komisch of spottend vinden" en dat is dan jouw persoonlijke beleving zonder enige vorm van echte kennis te bezitten waarom of met welke reden, bedoeling het geplaatst is of welke emoties er bij mij als beleving aanwezig zijn of waren. In persoonlijk contact zijn dergelijke emoties iets beter waar te nemen, maar ook daar maken we veel meer fouten dan we vermoeden en blijft het beperkt.

Wat auto en ongeluk betreft had ik een déjà vue gevoel wat ik op mijn eigen blog zal benaderen. Waarom mensen het gevoel krijgen in de toekomst te zien.

Gepost door: Life angel | 22 september 2011

Reageren op dit commentaar

La,
Je hele uiteenzetting is een beetje naast de kwestie.
Het gaat mij niet hoe je de dingen benoemt of hoe ze genoemd worden of hoe ze gebruikt worden.
M.a.w. een verschil in waarneming of een verschil in gebruik verandert niets aan "de werkelijkheid". Dat is mijn punt.
Als je een object verandert, verander je wel iets aan de werkleijkheid. Als je een blad papier in brand steekt is er geen blad papier meer. Als je een blad papier op verschillende manieren gebrukkt of benoemt verandert dat niets aan de werkelijkheid.
Je gebruikt ook het woord "waarheid" in de betekenis van mening. Ieder zijn mening kan maar ieder zijn waarheid niet. Je kan niet allebei gelijk hebben met een verschillende waarheid.Dat kan wel met een verschillende mening.

Gepost door: Duvel | 23 september 2011

Hoi L-a en D-;

Alweer een laattijdige reactie van mijn kant… (jullie weten ondertussen wel wat over de reden / de omstandigheden; ik heb bv. 3 dagen nodig gehad om dit stukje tekst uiteindelijk hier te kunnen posten, dus in enkele delen per dag geschreven; hopelijk is de tekst nog een beetje samenhangend)

I.v.m. de uitdrukking "de NEUTRALE werkelijkheid". Daarmee bedoel ik in eerste instantie alle WETMATIGHEDEN. Ik probeer mijn invulling wat te verduidelijken: Wetmatigheden eigen aan de Kosmos / het Universum - bv. planeten die in een baan rond de zon draaien, o.a. door aantrekkingskrachten (‘gravity’, letterlijk vertaald: zwaartekracht) - een ander vb. in die reeks: de aantrekkingskracht die de Maan heeft op het water (oceanen en zeeën) van de aarde, hetgeen zich toont in de getijden (eb & vloed). Die zelfde Maan heeft ook op andere manieren invloed of effecten, een uitdrukking in dit verband: “Lunatic” (maanziek). - Dan zijn er de wetmatigheden van de aarde zelf, te beginnen met Natuurwetten en de wetten van de Biologie. Daarbij is er een wisselwerking tussen al deze wetmatigheden. Wat ik hier aanhaal is slechts een kleinigheid van dit oneindig geheel, slechts enkele voorbeelden van dit gigantisch groot gegeven. Maar dit gegeven heeft op alle niveaus en op alle vormen van leven en levensenergie, een invloed, een effect. (en soms heel wat effecten)

Wat ik hier nu schrijf is gewoon een poging om te illustreren wat ik bedoel met begrippen als “de werkelijkheid”.

Voor mij is die werkelijkheid ook waar, dus waarheid. [synoniemen? Waarheid en Werkelijkheid verhouden zich onderling zoals de begrippen Oneindig(heid) en Eeuwig(heid) dit doen]

Dat wat niet bij de waarheid (zoals ik dit hier tracht te omschrijven) behoort, is geen deel van de neutrale werkelijkheid. Dáár begint voor mij dat wat ik "illusie" noem. Illusie kan wel een deel uitmaken van de realiteit (en is dikwijls ook 'deel van').
Realiteit gaat over de beleving van -; gaat ook over bv. cultuur- en maatschappelijke normen, ook hier weer een lange lijst. Realiteit is datgene wat door iemand reëel ervaren wordt; (dus ook denkpatronen, overtuigingen, enz.) In die zin is realiteit subjectief, en volgens mij kan dat ook niet anders, net zoals we als mens bv ook altijd met één of andere vorm van “beeldvorming” te maken hebben. -Een vb. ivm reëel / realiteit: voor iemand die leeft met een (uitgesproken) fobie, zijn de gedachten, de gevoelens en gewaarwordingen, ... die hieraan verbonden zijn, zeer reëel; maar onbestaand bij diegenen voor wie deze fobie er niet is.-(kan dit vb het onderscheid 'werkelijkheid'/'realiteit' een beetje verduidelijken?)
Daarbij zijn al onze belevingen uniek en dus ook subjectief, en net zoals “beeldvorming” altijd deel is van een ervaring in zijn totaliteit, zo ook voor subjectiviteit. Ook dit (de voorbeelden: beeldvorming, subjectiviteit) is een gegeven, een aspect dat voor iedereen geldend is; deze aspecten zijn wel van een andere orde- of behoren ze tot een ander ‘domein’ van een mens in zijn geheel.
Ik blijf het belangrijk en waardevol vinden om (stap voor stap) zoveel mogelijk mijn weg te vinden in de wetmatigheden, vooral die, die eigen zijn aan het leven op aarde. (komt neer op: ontdekken en leren kennen, welke functie / invloed / ... heeft welk aspect, hoe kan ik er mee omgaan, enz.) Een andere verwoording: mijn individuele subjectieve belevingen zo vergaand mogelijk laten wortelen in de werkelijkheid.

Nog een laatste punt: ivm “dat ik een aantal dingen niet kan verklaren”: het woord / begrip Mysterie gebruik ik regelmatig, waarmee ik (o.a.) aangeef dat er veel is wat ik niet weet, veel dat ik niet kan verklaren. Ook de mensheid kan bepaalde gegevenheden van het leven nog niet verklaren, doorgronden, enz; anders zou het geen mysterie (meer) zijn…

Het is vrijdag, dus voor straks een aangenaam weekend, grts

Gepost door: Mc Jaco | 23 september 2011

Reageren op dit commentaar

@Jacko bedankt voor je uitleg, wat je schrijft i.v.m. lange duurtijd om te schrijven is bij mezelf soms ook maar heeft een andere oorzaak. Neurologisch.. Als het te chaotisch wordt, teveel impulsen dat ik niet meer weet, wat of waar eerst te beginnen heb ik ook zoveel tijd nodig. Mijn hersenen nemen dan een veiligheidsroute en blokkeren, ze sluiten tijdelijk een deel af alsof je in een tunnel terecht komt en alles daarbuiten niet meer ziet en niet meer bereikbaar is.

@ duvel mss kan jij dit niet zien maar in het gegeven voorbeeld is het toch duidelijk dat beiden gelijk hebben en het allebei een waarheid is, ook al lijkt het misschien tegenstrijdig dat ja en neen tegelijkertijd een waarheid in pacht hebben. Er is enkel een verschil in aanschouwen en waarnemen in tijd. Mening zie ik dan eerder in een voorbeeld mensen die België willen behouden en zij die willen splitsen en daar hangt geen waarheid aan vast. Of als het over de denkpiste is wat gaan we ermee doen en jij de onderdelen wilt uitbenen en ik het in zijn geheel wil houden dan hebben we beiden een mening. In de loutere eerste waarneming en wie wat ziet is het geen mening, maar een waarneming die naargelang de persoon die het object waarneemt telkens een waarheid kan bevatten en niemand ongelijk heeft.

Een verzekeringsagent ziet een wrak, een kunstenaar ziet tal van mogelijkheden, een automecanicien ziet verschillende onderdelen. In het louter zien heeft elk van deze personen gelijk en een waarheid in pacht, vanaf het ogenblik dat er een beslissing moet genomen worden wat er met het object auto moet gebeuren zijn het verschillende meningen en keuzemogelijkheden.

het begin "dit is een wrak" "neen, dit is geen wrak" dient enkel meer verklaard te worden, hoe de ene kijkt en hoe de andere kijkt. Want vanuit de verschillende verduidelijkingen wie zou jij dan gelijk geven als buitenstaander?

prettig weekend aan jullie beiden

Gepost door: Life angel | 23 september 2011

Reageren op dit commentaar

La ik vind het flagrant hoe wij naast elkaar praten.
Wat ik je wil zeggen dringt echt niet tot je door.
Je ziet het niet.
Misschien omdat ik het slecht verwoord. Ik begrijp echter heel goed wat jij wil zeggen maar ben het niet me je eens.
Wat ook erg storend is dat je vaak voorbeelden gebruikt zonder dat je het begrip waar je voorbeeld aan gelinkt is kan verwoorden laat staan definiëren. Zo ook met mening waarheid. Wat is dat die waarheden waar je het over hebt en wat is een mening en waarin verschillen die 2 dan volgens jou? en leg dat nu is een keer uit zonder een voorbeeld te gebruikken aub.

Gepost door: Duvel | 23 september 2011

McJaco
Ik ben het helemaal eens met je uitleg over het verschil tussen de werkelijkheid en realiteit. Dat eeuwigheid en oneindigheid in dezelfde verhouding staan als waarheid en werkelijkheid daar ben ik het niet mee eens omdat eeuwigheid een tijdsmaat is en oneindigheid een grootte weergeeft.Het zijn m.i. meetkundige en fysische begrippen die mensen vaak symbolisch gebruiklen. In feite zijn het bergippen dei wij ons kunnen inbeelden maar niet kunnen vatten of ervaren.We kunnen ze enkel benaderen.
Ook met je voorbeeld van een fobie ben ik het niet eens.
Wat ik wel helemaal begrijp en wat ook heel menselijk is,is dat een ieder zijn houvast of zijn weg zoekt in wat jij noemt de neutrale werkelijkheid.
Wat betreft je laatste punt ; ook bij mij zijn er heel veel dingen die ik niet begrijp , kan verklaren of bevatten. Onwetenheid alom. Wat me enorm stoort is dat vele mensen deze onbegrepen of nog niet doorgronde begrippen gebruiken in allerlei subjectieve contexten ( en daar is niets mis mee)en van uit dat gegeven "de waarheid" of levenswijsheid gaan verkondigen.En daar heb ik het wel moeilijk mee.
Verder wens ik je een prettig weekend en een positieve evolutie in je gezondheid.Dat je veel steun mag ondervinden in jou zoektocht , jou ontdekkingen en jou ervaringen met de neutrale werkelijkheid.

Gepost door: Duvel | 23 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel waarheid als juistheid,echtheid,geldigheid
als ik "wrak" zeg tegen een auto zonder banden of motor is dit juist en een geldigheid. Ik bekijk nog het geheel.

Als jij zegt "onderdelen" dan is dit juist en een geldigheid maar jij kijkt dan niet meer naar het geheel maar reeds in detail.

Het tegenovergestelde = onwaarheid of leugen... bv als ik met betrekking auto zou zeggen "dit is een bus".

Met betrekking je uiteenzetting over "werkelijkheid" ben ik het wel eens, vanaf het ogenblik je iets verandert aan het object verandert de werkelijkheid.

@Mc Jacko Wat jij uitlegt over wetmatigheden is anderzijds ook wel telkens veranderlijk in de tijd, het uitdeinen van het heelal bijvoorbeeld. Nu de fysica die mss herschreven dient te worden, nu ze mss deeltjes waargenomen hebben die sneller zijn dan het licht de neutrino's. De relativiteitstheorie die we tot heden als een werkelijkheid of wetmatigheid beschouwen staat nu op de helling. Dus die "werkelijkheid" met betrekking "wetmatigheden" blijft evenzeer relatief en onperfect.

Gepost door: Life angel | 23 september 2011

Reageren op dit commentaar

Je definiering van waarheid raakt kant nog wal.
Ik vraag je wat waarheid en mening dan volgens jou wel is en je komt aangedraven met 3 andere bergippen; geldigheid,juistheid en echtheid. Over mening zeg je niets.
Als jij wrak zegt (ik zou het woord "noemen" gebruiken) is dat juist. Als jij tegen een boom auto zegt is dat ook juist .
In je andere voorbeeld (die me stilaan de strot uitkomen) hoef jij niet te vertellen wat ik zal zeggen. Ik zou nooit zeggen er was geen vlinder. Ik zou zeggen, ik heb geen vlinder gezien. Een groot verschil La en daarmee beeindig ik dit dovemansgesprek met jou.
Prettig weekend.

Gepost door: Duvel | 24 september 2011

@ D & MC

Ging net een aantal zaken terug aftoetsen en zo kon ik weer enkele herinneringsfouten detecteren wat in een afgelopen gesprek onmogelijk is, maar je bewust kan worden dat je evenzeer fouten maakt en dit is zeer nuttig.

"ieder zijn mening kan, maar ieder zijn waarheid niet"

In mijn herinnering dacht ik dat dit in jouw tekst stond Mc.Jacko. Ik vond het niet meer terug in jouw tekst en dacht dat je je tekst aangepast had, zo ook met betrekking een eigen geplaatste reactie, aftoetsing wat juist geschreven en tijdstip,vond het eerst niet meer terug en dacht dat jij mss iets gewist had en wilde dit reeds vragen. Nu heb ik het allebei teruggevonden , het ene was een reactie van duvel.

Ik hoop dat duvel in de context "waarheid" als juistheid of tegenovergestelde van onwaarheid iets meer duiding heeft. Wat hij zegt over het object dat niet verandert dit een werkelijkheid is en blijft klopt, maar wij kunnen nooit allebei op dezelfde plaats staan om het object te aanschouwen, we kunnen het zelfs niet in zijn geheel zien. Dus de persoon die aan de andere kant van het object (auto) staat ziet een ander stukje werkelijkheid. Wij hebben hulpmiddelen nodig of samenwerking van verschillende mensen om een beter geheel van de werkelijkheid te krijgen op één en hetzelfde tijdstip.

Kijk duvel je kan dat object dus in werkelijkheid trachten te bevatten door er rond te lopen, maar vanaf het ogenblik dat jij of ik naar de andere kant gaat kan er reeds een stuk van die werkelijkheid verandert zijn. Zo bijvoorbeeld als je aan de ene kant staat zat er een vlinder op de andere kant van de auto, op het ogenblik dat jij je naar de andere kant begeeft is de vlinder weggevlogen en jij ziet op geen enkel ogenblik een vlinder. Voor jou was er dus nooit een vlinder. Voor de persoon die de beweging andersom maakt was er dus een vlinder.

Dit is wat ik wil duidelijk maken met "ieder zijn waarheid of gelijk". Als iemand getuigt er was een vlinder, zeg jij er was helemaal geen vlinder en allebei hebben jullie gelijk er was een tijdsverschil in het waarnemen van de vlinder. Maar zelfs als je allebei aan dezelfde kant stond waar de vlinder zat, kan het toch zijn dat de ene persoon de vlinder nooit ziet omdat zijn focus op een andere plaats lag. Begrijp je nu wat ik bedoel?

Gepost door: Life angel | 24 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel: als jij denkt het zoveel beter te weten geef me dan eens jouw visie of definiëring met betrekking "waarheid"zoals jij het ziet? Geldigheid,juistheid,echtheid zijn synoniemen om het woord "waarheid" als dusdanig beter te kunnen begrijpen.

Als jij zou zeggen "ik heb geen vlinder gezien" dan is dit een zeer goede vorm van communiceren en geeft aanvullende en meer naar waarheid gerichtte informatie, maar hoe ga je antwoorden als ze je de vraag stellen. Was er een vlinder? En je mag enkel antwoorden met JA of NEEN? :-)
Is dit niet iets wat advokaten in een proces betrachten om een beeld of visie in een bepaalde richting te duwen en niet alleen daar om dan te besluiten dat wanneer ze 5 NEENS hebben en 1 JA's er geen vlinder was omdat het de meerderheid was die de NEENS in bezit hadden?

Dat dit een dovemansgesprek zou zijn is dan toch louter een gevoel dat bij jezelf leeft of jouw mening over deze discussie,gesprek of woordendeling. Een mening is een beoordeling wat jij nu met "dovemansgesprek" aan deze discussie geeft, maar geen werkelijkheid is en geen waarheid bevat. Het is een illussie of mss desillussie die bij jou leeft maar niet bij mezelf en bij Mc Jacko een ? is dat weet ik niet.

Ondertussen met het herlezen zag ik dat mijn eerste gedachte dat de uitspraak "ieder zijn waarheid kan niet maar wel ieder zijn beleving" toch in eerste instantie van MC JACKO was maar in een reactie stond en niet in de post "eenvoud".

Maar misschien moet ik nu wel afstappen van het gegeven dat mij geleerd of aangereikt werd in die zin "ieder zijn waarheid" want het is alleszins geen waarheid van de werkelijkheid als je een groter beeld of geheel kunt vastleggen. Maar die ene JA heeft wel gelijk ook al zal hij verpletterd en verguisd worden door de NEENS

Gepost door: Life angel | 24 september 2011

Reageren op dit commentaar

La
Ik denk niet dat ik het beter weet dan U maar ik weet wel dat jij niet ziet wat ik bedoel.

Gepost door: Duvel | 24 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel "een verschil in waarneming verandert niets aan de werkelijkheid" dit is jouw punt volgens jou

Maar wat is die werkelijkheid dan juist als je dit zou willen benoemen? Je kan die werkelijkheid toch steeds maar beperkt waarnemen in functie van onze menselijke beperkingen? Zo kunnen we de aarde niet aanschouwen,zien 's avonds de zon zakken aan de einder waardoor eeuwenlang mensen dachten dat de aarde plat was. Een zogenaamde werkelijkheid destijds voor vele generaties, wat in functie van de tijd, ontdekkingen en wetenschappen ondertussen bewezen is dat dit geen werkelijkheid was en we dus nu een nieuwe werkelijkheid hebben,ondanks we dit toch niet visueel kunnen waarnemen maar wel via allerlei hulpmiddelen, satelieten in de ruimte o.a. Maar is dit de nu de uiteindelijke definitieve werkelijkheid? Wie zegt dat er binnen 200 jaar geen nieuwe werkelijkheid bestaat? (zal zeker zo zijn) We een hele andere wereld waarnemen nu zopas de neutrino's gevonden zijn (?) die sneller gaan dan het licht? Het waarnemen verandert niets aan die werkelijkheid zeg jij. Maar wat is die werkelijkheid dan van het object, als één persoon waarneemt met zijn beperkingen en een andere met een hulpmiddel een verrekijker of nachtkijker en dus meer ziet met betrekking opbject wat is dan de werkelijkheid?
Is de werkelijkheid wat de ene persoon ziet en waarneemt of wat de andere met de verrekijker waarneemt of is de werkelijkheid ongekend, omdat we gewoonweg te beperkt zijn in onze mogelijkheden om de werkelijkheid echt te kunnen zien of bevatten? Of met andere woorden kunnen we wel over een werkelijkheid als werkelijkheid spreken en kunnen we enkel besluiten dat de enige zekerheid is die we hebben dat we nooit de werkelijkheid met zekerheid kunnen kennen noch waarnemen?

Het voelt en lijkt me dat je het vooral moeilijk hebt met betrekking "waarheid". Dat de verhalen of visies van beide personen tegelijkertijd "waarheid" zouden bevatten en dit volgens jou niet kan er slechts één werkelijkheid kan zijn? Dus vanaf we kunnen beschikken over een verrekijker is dit voor jou de werkelijkheid en dan ook de enige werkelijkheid en de enige waarheid en daarvoor was de eerste versie voor jou de enige werkelijkheid en de enige waarheid?

Het lijkt me dat mijn zicht behoorlijk is maar het mss een beetje te moeilijk voor je is dat is niet erg hoor :-) wens jullie beiden een prettige zondag :-)

Gepost door: Life angel | 25 september 2011

Reageren op dit commentaar

La;
Je begrijpt me niet.
Je komt hier weer aandraven met voorbeelden en wat ik bedoel met werkelijkheid heb ik in een vorige reactie omschreven. Besef jij wel dat je met je voorbeeld het volgende zegt: Vroeger dachten de mensen dat de aarde plat was. Dat was toen de werkelijkheid stel je. Nu weten we beter en ontdekten we een nieuwe werkelijkheid nl dat de aarde rond is. Zulke uistpraken en voorbeelden slaan nergens op want ook toen de mensen dachten dat de aarde plat was, was hij al rond. De werkelijkheid is dat de aarde een bol is. M.a.w. een verschil in waarnemen verandert niets aan de werkelijkheid . Begrijp je nu wat ik bedoel?
Mensen kunnen over een waarneming verschillende dingen vertellen die allemaal waar zijn. Dat mensen in staat zijn de ganse werkelijkheid in één keer waar te nemen heb ik nergens gesteld. Van zodra ze tegenstrijdige dingen vertellen over eenzelfde waarneming si er spraken van onwaarheden. Ieder zijn waarheid, dat kan maar .
Je zicht vind ik verre van behoorlijk en niet moeilijk La.
Je definitie of uitleg over het begrip waarheid had je bv eventjes gekopieërd van google. Brilliant !
Dat je daar zelf anders over denkt is bevorderlijk voor je zelfbeeld en aangezien je reactie aan mij gericht is vraag ik me af wie bedoelt met "beiden". Dat is laatste bergijp ik niet maar je zal er wel een goeie verklaring voor hebben.
Prettige maandag morgen.

Gepost door: Duvel | 25 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel ik heb helemaal niks gegoogled of althans niet gekopieerd..;ben wel een aantal zaken gaan opzoeken omdat mijn hoofd momenteel nog niet helemaal op begrijpen staat, maar als ik zeg dat de enige zekerheid is dat we de werkelijkheid niet kunnen weten en het zou gedeeltelijk een kopie zijn, komt dit eerder van de filosoof Wittgenstein als ik me nu niet vergis en ik kom nu enkel even tot dezelfde conclusie via mijn voorbeelden en denkpistes.

Zelfs zo iets simpel als het gegeven dat deze blog van Mc Jacko is en ik op het einde dan aan jullie beiden een prettige zondag wens gaat je verstand te boven pfft. Mens,mens een goed spreker kan je mss zijn en bezit van héél wat kennis kan ook wel zijn, maar een goed luisteraar no way... Troost je ben ik ook niet, maar ik zal ook nooit zeggen dat ik een goed luisteraar ben dat is het verschil.

Gepost door: Life angel | 25 september 2011

Reageren op dit commentaar

La
-Als je een reactie plaatst t.a.v. mij is je wijze van
afsluiten door "beiden" een prettige zondag te wensen
misleidend.
- Je schrijft "De enige werkelijkheid is dat we de
werkelijkheid niet kunnen weten"= Onzin maar los daarvan:
we hadden het over het begrip waarheid (waar je naar
gezocht hebt). Nu begin je weer over werkelijkheid in
feite verwijzend naar de reactie over waarheid.
Je loopt jezelf voorbij La
- Je hoofd staat niet op begrijpen. Beperk je dan tot het
lezen tot je hoofd wel in staat is te "begrijpen"
- Ik geen goed luisteraar, je zal lezer bedoelen, maar
anderen die me veel beter kennen dan jou zeggen dat ik
heel goed kan luisteren. Ieder zijn waarheid dan maar
zeker :-)
- Prettige week beiden.(Jij en je man bedoel ik)

Gepost door: Duvel | 25 september 2011

Reageren op dit commentaar

@ Mc Jacko

Vind je dit nu niet vervelend en vermoeiend dat anderen op je blog zitten?

Ik vroeg me af of het noodzakelijk is om bepaalde zieke mensen op een afgesloten of beperkt circuit toe te laten, met enkel toegang identiteitskaart om hen te beschermen, maar ook dit is weer ingrijpen in de vrijheid van elk individu? En zelfs binnen dat afgeschermde circuit zou je mss evenzeer vreemde of ruwe reacties kunnen krijgen?

wens je een fijne rustige maandag

Gepost door: Life angel | 26 september 2011

Reageren op dit commentaar

La, jij "zat" 11 keer in het reactieluik van dit blogpostje.
Ik 9 keer. Als je aan Mc Jacko vraagt of dit niet vervelend en vermoeiend is gaat het hoofdzakelijk over jezelf.
Dat het vermoeiend is weet ik wel zeker. het vraagt een inspanning om al die reacties te lezen, te begrijpen en de rode draad er in te zien. Vandaar dat een blog geen goed forum is voor een gesprek als dit.
Bovendien La en ik citeer me zelf: "Na de reactie (waarvoor ik hem zeer dankbaar ben) van Mc Jaco gelezen te hebben, denk ik zelfs dat het beter is dat ik dit nest verlaat en anderen opzoek want er is nog genoeg werk aan de winkel :-)

Gepost door: Duvel | 21 september 2011

Als er dan een trezebees zoals jij LA, op dit blog, maar blijft door leuteren tegen MIJ, van de hak op de tak springt, blijft doorbomen a.d.h.v. tal van zwakke voorbeelden en niet eens begrijpt wat ik bedoel (beweert U gerust het tegenovergestelde) dan heeft bovenstaande reactie vooral betrekking op jezelf.

Groetjes van Uw Duvelke

Gepost door: Duvel | 26 september 2011

@mc Jacko

Gelukkig dat zoiets als gedachtenoverdracht niet echt waar is, want ik ben deze morgen van wolf moeten veranderen. Had jouw ziekte aan duvel gegeven en vermits ik recent de film "the temple of doom" gezien heb, zag ik me als dat maharadjakind met het poppetje en heb in dat visueel duvelpopje wel duizend naalden gestoken. Als ik het zou tekenen, het bloed spoot er langs alle kanten uit. Zo te zien lijkt hij me toch zeer springlevend en blijkt gedachtenoverdracht als energiebron, een visuele illussie door samenloop van omstandigheden en een mythe of onwaar te zijn. Gelukkig maar ;-)

Hij doet me denken aan de reactie van de oude vrouwtjes op de tentoonstelling van Jan Bosschaert. Twee tekeningen waarop de ene een jonge vrouw afgebeeld staat en geïnsinueerd wordt alsof ze sex heeft met een beer, op het andere plaatje eenzelfde mooie jonkvrouw in dezelfde houding met een beer.

Ze reageerden ontzet dat dit niet kon sex met dieren. Het enige wat zij zagen, en dit was nu net niet wat de kunstenaar er echt mee wilde uitbeelden of mee vertellen. Duvel bezit de gave niet en blijkt te blijven kijken net als die oude vrouwtjes. Beperkte éénzijdige wereld.

lieve grtjs

Gepost door: Life angel | 26 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beetje neurotische gedachten heb jij t.a.v. mij La.
Dit is geen zinnig gesprek meer maar een stompzinnige scheldpartij waarbij je vooral je intellect tracht te tonen door je schelden en je gelijk op een naar jou aanvoelen fijnzinnige wijze te verwoorden.
Het resulteert in een gedrocht La.
Anderzijds vind ik de reactie van Mc Jaco getuigen van een diepe menselijke waardigheid t.a.v mensen met verschillende meningen.

Gepost door: Duvel | 26 september 2011

tweede moet varken zijn

Gepost door: Life angel | 26 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste L-a en D-,

Ik had reeds eerder iets ter reactie willen posten, maar medisch gezien zit ik momenteel opnieuw in "de rode zone", en de afloop is nooit voorspelbaar. Maar wat voor mij meer van belang is: de sfeer in de reactie komt bij mij zo nu en dan over als 'grimmig' (of i.d.) Het is helemaal OK als 'wij' het soms of dikwijls oneens zijn, verschillende visies, verschillende meningen, enz. het kan wrevel en ergernis teweeg brengen of het kan ook een meerwaarde betekenen. Ik kies voor dat laatste, ik ga voor een basis respect voor iedereen. Ik merk hoe dit mij (ondanks de situatie) heel veel levenskwaliteit (zoals: vreugde, plezier, ontmoetingen, geboeid zijn in "het Leven" én in al wat leeft, enz.) schenkt. Ter afronding, een uitnodiging om heel gewoon even stil te staan bij de volgende uitdrukking: "WIL JE GELIJK OF WIL JE GELUK?"

Gepost door: Mc Jaco | 26 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste Mc Jaco
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat je rode zone geen recidief is . Ik wens je alvast veel sterkte en steun van al de mensen die je dierbaar zijn.Je komt in het gesprek tussen La en mij tussenbeide als een soort wijze man. Dat vind ik grappig maar je woorden zijn ook wel wijs en het antwoord op je vraag is voor mij heel eenvoudig. Alles voor geluk.
Natuurlijk krijg je dan de vraag; ja maar wat is dat dan geluk. In jou geval zouden mensen al snel zeggen, als je gezond bent ben je gelukkig of rijk. Ik deel die mening niet. Natuurlijk wens ik je een goede gezondheid . Iedereen kan dingen opnoemen die mensen gelukkiger zouden maken maar wat het uiteindelijk is dat "geluk" dat weet ik althans niet. Wat ik wel weet is als je geluk opzoekt in materiele dingen dat je dan op een fout spoor zit en dat je gerust een beetje bang mag zijn van mensen die overtuigd zijn dat ze de weg naar het geluk hebben gevonden ( en daardoor vaak niet meer voor rede vatbaar zijn en op vrijwel alle vragen een antwoord weten).
Vanuit alles wat je hier op je blog neerschrijft is het voor mij duidelijk dat jij je geluk niet zoekt in materiele dingen integendeel en dat je nog veel vragen hebt . Ik heb het gevoel dat je opzoek bent naar geluk in zijn zuiverste eenvoudige-complexe vorm. Ik hoop dat je die weg naar een nog gelukkiger leven of zijn mag vinden en wens je daarbij alle succes en heel veel geluk.

Gepost door: Duvel | 26 september 2011

Dank je wel Duvel

Gepost door: Mc Jaco | 29 september 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.