31 augustus 2011

Transformatie (1)

Leven heeft veel met transformeren te maken; transformeren is het omzetten van energie van het ene niveau (en vorm) naar een ander. De Mens is dus deels een transformator, of heeft een transformerend vermogen in zich.

Uit het boek "Gesprekken met engelen":
Het 'meer' van de boom is de vrucht. Eet je het vruchtvlees, dan "dood" je de vrucht, en je transformeert haar tot mens. Het 'meer' van de aarde sterft in jou en wordt herboren.

De natuurlijke verandering van een rups tot vlinder, spiegelt duidelijk de even natuurlijke verandering, van mens tot (de nog wordende "nieuwe") MENS. De rups en de vlinder zijn één en hetzelfde wezen in twee verschillende bestaan-stadia. Eenzelfde fenomeen is ook werkzaam bij de mens. Je kan het ook gewoon Evolutie noemen, al vind ik dit niet zo 'gewoon' maar eerder iets groots.
Voor de rups is deze overgang een instinctief, natuurlijk gebeuren. Het beantwoordt aan de natuurwet in haar dat zij verandert. Zij hoeft niet te kiezen; zij heeft geen keuze. Bij de mens is het weliswaar ook een natuurlijk gebeuren, maar echter geen louter instinctief en onbewust voorval meer, maar minstens voor een gedeelte, een bewust proces, waarvoor hij kan kiezen.
Vlinder 14.jpg
Alles is altijd in beweging. Wat vandaag waar en werkzaam is, kan morgen al in een grotere, meer omvattende waar­heid opgenomen zijn en verbleken. Laten we terugkeren naar het beeld "Rups - Vlinder". De vlinder, die uit het beschermend omhulsel gekropen is, wordt plotseling voor een nieuwe levenswijze geplaatst. Als rups kende hij slechts het langzame kruipen over de aarde en het eten van bladeren. Nu echter kan hij zich vrij in de hoogte verheffen en op aarde neerdalen, en voedt hij zich (hoofdzakelijk) met nectar.
De mens die nog niet "veranderde", kent alleen maar het werkzaam zijn in het horizontale. De "veranderde" Mens daarentegen wordt vrij om zowel verticaal als horizontaal — in de hoogte van de geest én in de materie — te werken. De wetten van de rups gelden niet meer voor de vlinder; zo gelden de wetten van de "oude" mens niet meer voor de "nieuwe" mens.Vlinder 16.jpg

 

 

 

 

 

wordt vervolgd

20:10 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (25) |  Print

15 augustus 2011

Buigzame wijsheid

De boom buigt zijn hoofd voor de storm.

Bomen in wind 1.jpg

De storm is dat wat ervaren wordt als heel intens en/of diepgaand, en tegelijk ook groter en sterker is dan de individuele vermogens. 
Wanneer Ego krachten nu in bepaalde omstandigheden, daar gaan werken waarvoor ze NIET bedoeld zijn, dan ontstaat er een sfeer van "...dat zal wel zijn, nooit...!" of "waarom zou ik wel toegeeflijk zijn". Iets in die sfeer dus; het is niet kunnen (willen?) accepteren (mee om kunnen, aanvaarden, ...) van de onmacht van het moment in die situatie. Het gevolg is dat deze onbuigzame boom (vanuit ego in strijd gaan met...) ooit zal breken of ontworteld wordt. 

Er is ook hier een subtiele, doch belangrijke nuance:

wanneer je het hoofd buigt, voel jij je dan vernederd OF voel jij je dan verheven...

En na de storm staat de buigzame boom  weer rechtop, ongeschonden...Bomen in wind - schets 1.jpg

 

14:29 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (3) |  Print

06 augustus 2011

Complexiteit

Leven is zonder meer een complex gegeven; samenleving is dit nog meer. Kijk bv. maar naar TAAL;
hieronder
 een vb van hoe een veel gebruikte uitdrukking erg complex kan zijn...


 Ben jij je er bewust van...??  wat zeggen / horen we dan?

 HET Bewustzijn 

 Bewust Zijn (ik ben)

Een begrip met vele lagen en invullingen; het concept 'bewustzijn' verloopt via de hersenen en heeft dus een organische component.

 Abstract, niet materie 


Uitdrukkingen: 
bewustzijn van ... / er bewust zijn (aanwezig zijn) / bewust mee bezig zijn /  
 

 HET Wezen 

 Wezen (van zijn = ik ben)

 Nog zo'n begrip met verschillende invullingen. Meestal bedoeld als:
de kern van een schepsel

(idem hierboven)
Abstract, niet materie


Uitdrukkingen: wees voorzichtig / ... in wezen is ... /
 

  Verstand dictator.jpg

Ik wil hier echter een MAAR aan toevoegen, namelijk dat de ingesteldheid van de betrokken personen (van elk individu) een niet geringe invloed heeft op deze complexiteit.

Als toelichting een (nogal vergaand) voorbeeld: Strafrecht.
Het 'straf-recht' is principieel één van de beschermingsmechanismen die in vele samenlevingen gebruikt wordt om zo'n samenleving functioneel en leefbaar te houden. De opbouw en evolutie laat ik hier verder buiten beschouwing, en ik plaats het binnen "ons" systeem, onze cultuur.

Wanneer er gaande weg artikelen in het strafwetboek opgenomen werden onder de noemer "rechten van de verdediging" was dit bedoelt om willekeur, vooroordelen, omkoping, enz. van diegene die een rechtsambt uitvoert, te voorkomen. Men wou corruptie uit de rechtspraak houden; het ondersteunde het principe van: "onschuldig tot als het tegendeel bewezen is". Het ging dus om eventuele 'dwalingen van de rechtsgang' zoveel mogelijk te beperken. Dat is de GEEST van de WET. Maar, al snel zagen een aantal raadsmannen en advocaten dat, vertrekkend vanuit de LETTER van de WET, (diezelfde wetten), je plots een heel rekbare justie kan bekomen. Het eerste is gebruiken, benutten, het tweede is een vorm van misbruiken. De ingesteldheid van "de geest vd wet" streeft ± naar een juiste maatschappelijke rechtvaardigheid; de ingesteldheid van "de letter vd wet" streeft naar macht, rijkdom, carriére, enz. Vandaar dat zelfs wanneer iemand's schuld bewezen is, deze toch vrijuit kan gaan wegens een zogenaamde procedure-fout, hetgeen overeenkomt met de ingesteldheid van "de letter vd wet".

Dit principe is ook van toepassing op het vlak van omgang, communicatie, relatie, ..., met / tussen mensen. Ieder zijn ingesteldheid heeft een grote invloed op om het even welke interactie op om het even welk niveau.
Hoe meer de ingesteldheid vertrekt vanuit (symbolisch uitgedrukt) "naar de geest van", hoe minder complex de interactie is, of hoe meer alles zich vereenvoudigd... het leven wordt daardoor een stuk aangenamer...