31 augustus 2011

Transformatie (1)

Leven heeft veel met transformeren te maken; transformeren is het omzetten van energie van het ene niveau (en vorm) naar een ander. De Mens is dus deels een transformator, of heeft een transformerend vermogen in zich.

Uit het boek "Gesprekken met engelen":
Het 'meer' van de boom is de vrucht. Eet je het vruchtvlees, dan "dood" je de vrucht, en je transformeert haar tot mens. Het 'meer' van de aarde sterft in jou en wordt herboren.

De natuurlijke verandering van een rups tot vlinder, spiegelt duidelijk de even natuurlijke verandering, van mens tot (de nog wordende "nieuwe") MENS. De rups en de vlinder zijn één en hetzelfde wezen in twee verschillende bestaan-stadia. Eenzelfde fenomeen is ook werkzaam bij de mens. Je kan het ook gewoon Evolutie noemen, al vind ik dit niet zo 'gewoon' maar eerder iets groots.
Voor de rups is deze overgang een instinctief, natuurlijk gebeuren. Het beantwoordt aan de natuurwet in haar dat zij verandert. Zij hoeft niet te kiezen; zij heeft geen keuze. Bij de mens is het weliswaar ook een natuurlijk gebeuren, maar echter geen louter instinctief en onbewust voorval meer, maar minstens voor een gedeelte, een bewust proces, waarvoor hij kan kiezen.
Vlinder 14.jpg
Alles is altijd in beweging. Wat vandaag waar en werkzaam is, kan morgen al in een grotere, meer omvattende waar­heid opgenomen zijn en verbleken. Laten we terugkeren naar het beeld "Rups - Vlinder". De vlinder, die uit het beschermend omhulsel gekropen is, wordt plotseling voor een nieuwe levenswijze geplaatst. Als rups kende hij slechts het langzame kruipen over de aarde en het eten van bladeren. Nu echter kan hij zich vrij in de hoogte verheffen en op aarde neerdalen, en voedt hij zich (hoofdzakelijk) met nectar.
De mens die nog niet "veranderde", kent alleen maar het werkzaam zijn in het horizontale. De "veranderde" Mens daarentegen wordt vrij om zowel verticaal als horizontaal — in de hoogte van de geest én in de materie — te werken. De wetten van de rups gelden niet meer voor de vlinder; zo gelden de wetten van de "oude" mens niet meer voor de "nieuwe" mens.Vlinder 16.jpg

 

 

 

 

 

wordt vervolgd

20:10 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (25) |  Print

Commentaren

"witte jassen" en "het beleid" zitten in mijn gedachten uit je tekst

Wat beleid betreft geef ik je reeds volgende bedenking omdat ik het er niet helemaal mee eens ben om alles maar in een beleid te gooien.

Het belangrijkste is dat elk individu zich erkent kan voelen en zich in zijn authenticiteit kan ontplooien er te mogen zijn. Als je alles in een beleid gaat gooien ontneem je deze creativiteit en wilskracht van zelfzoeken,groeien en zelfontplooien, die je juist ziet ontstaan in allerlei projecten omdat er geen beleid voor is of het beleid tekort schiet en mensen zelf een weg zoeken. Ik zou dan eerder opteren voor het bijstaan,helpen en eventueel corrigeren door middel van beleid.

Als je teveel zorg draagt ontneem je het waardegevoel en de uitdaging van mensen. Om het even met een voorbeeld te staven waar ik mijn bedenkingen over had, al een hele tijd geleden. Het ging erover dat ze voor een keuken waar ze maaltijden voor behoeftigen maken blijkbaar te kampen kregen met een gebrek aan vrijwilligers. De bedenking die ik dan maak is als daar 50 mensen komen eten zijn die allemaal toch niet zo ziek om zelf een handje toe te steken? Wat trouwens meer aan hun zelfwaarde zou bijdragen dan nu te moeten leven uit de hand van...dus is het dan de vrijwilliger die absoluut zijn goede daad wilt stellen voor zijn eigen zelfwaarde en die van de ander te ontnemen of is het dan juist niet beter om zij die wensen en kunnen er mee in te betrekken en zo hun zelfwaarde meer te ondersteunen, meer te motiveren? Het lijkt me alleszins dat hier geen probleem kon zijn maar het probleem gecreëert wordt door hen (met alle respect uiteraard voor wat ze doen) die het organiseren om 1.afstand te bewaren? 2.Te zorgzaam willen zijn? 3. Hun eigen ego te willen strelen en zo de ander in hun onderdanige rol te willen laten steken?

prettig weekend en bedenkingen:-)

Gepost door: Life angel | 03 september 2011

Reageren op dit commentaar

Hey L-a,
i.v.m. "teveel zorg" (en aanverwante aspecten) geef je iets aan dat ik ook belangrijk en vooral waardevol vind. Dit past trouwens in wat ik bedoel met omschrijvingen als: "uitzuiveren" en "niet vervloeien". Er is in die context een veelzeggende uitdrukking: “geef je kinderen geen vis, maar leer ze vissen”. Het echte of zuiver helpen is (inderdaad) niet altijd alles uit handen nemen van … het is wel ‘iets’ bijdragen zodat de andere bij zijn eigen innerlijke kracht kan komen, zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen, zodat die ander “tot bloei komt”. Juiste hulp maakt de hulp-gevend na een periode overbodig, en maakt de hulp-ontvangende, Zelf-standig (zelf rechtop kunnen/durven staan), Onafhankelijk,…
Dit "zuivere helpen" is nog geen algemeen iets in de wereld, maar de mensheid heeft haar eigen evolutie- en groei-tempo, kan niet anders. Het aanvaarden en respecteren van verschillende tempo's (algemeen) is ook deel van (wat ik voor nu benoem als) een zuiverende levensmentaliteit / - ingesteldheid.
Van belang is dit alles binnen het gegeven van ieder zijn beperktheden te plaatsen; hetgeen aangeduid wordt met het woord "mogelijk"; dus: “zo zuiver mogelijk”. Het is geen streven, het is (voor mezelf) veel meer een keuze, er is geen dwang, geen moeten. Het streven naar “perfectie” [in om het even welk domein of aangelegenheid, en om het even welke vorm] staat het groeien in “zuiver worden” [helemaal jeZelf worden, in je totaliteit worden wie je wezenlijk bent] in de weg. Dit groeien lijkt mij een levenslang proces.

Gepost door: Mc Jaco | 05 september 2011

Reageren op dit commentaar

Soms denk ik als ik wakker word: ik wete het, ik weet alles, ik ben er, ik heb het gehaald zoiets, later merk ik dat ik dingen ervaar die ik die ochtend nog voor onmogelijk, onbekend hield. Ik groei dagelijks, al doe ik soms of ik al een heleboel weet...

Gepost door: danique | 05 september 2011

Reageren op dit commentaar

Hey D,
beseffen (bewustzijn van) dat je dagelijk groeit, bevat een belangrijke wijsheid. Groeien als mens, als wezen, is een levenslang proces, voor iedereen... en eerlijk naar onszelf kijken, zal die groei ondersteunen.

Lfs, Mc J

Gepost door: Mc Jaco | 05 september 2011

Reageren op dit commentaar

Alle goeds Jacco ook voor de reakties op mijn chaos..
enscho...

Gepost door: enscho | 06 september 2011

Reageren op dit commentaar

prettig weekend Mc jacko

Gepost door: Life angel | 10 september 2011

Reageren op dit commentaar

Je kan alles vergelijken maar soms moet je concluderen dat bepaalde zaken niet vergelijkbaar zijn
Jij vergelijkt dingen die niet vergelijkbaar zijn.
Van rups naar pop en van pop naar vlinder.
Van mens naar ... mens ???? Noem jij de gewone ontwikkeling van een baby tot een volwassene een evolutie ?
Net zoals de rups geen keuze heeft , heeft de mens dat bij zijn biologische ontwikkeling ook niet ook al kan hij die ontwikkeling manipuleren

Gepost door: Duvel | 11 september 2011

Reageren op dit commentaar

Dag Duvel,
Het gebruik van vergelijkingen is één (van velen) manier om iets trachten te benoemen, te omschrijven of over te brengen.
Ik vind dat elke groei 'iets' met evolutie heeft, maar in de bovenstaande vergelijking gaat het in de eerste plaats niet om de groei van een individu, wel de evolutie van alle individuen. Met deze post kijk ik even naar evolutie. Specifiek naar de evolutie van "de oude mens" naar "de nieuwe mens". Die enkele woorden raken een zeer ruim onderwerp aan, maar "oud" en "nieuw" verwijzen hier naar Levensmentaliteit en -ingesteldheid. Het gaat over visie(s) van mensen betreffende hun eigen leven én Leven in zijn algehele betekenis.

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 12 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste Mc

Uw vergelijking tussen de ontwikkeling tot vlinder (individu) en de mens in de zin van "de evolutie van alle individuen" is een slechte vergelijking. Je kan daar niets mee benoemen, omschrijven of overbrengen. De oude mens, wat is dat de levensmentaliteit van de oude mens en de nieuwe mens ? Visies van mensen betreffende hun eigen leven ?
Zo kunnen we bladzijden vol schrijven met nietszeggende pseudo filosofie. Wat je zegt is zo algemeen dat er niets van overeind blijft. Lucht.

Gepost door: Duvel | 12 september 2011

Reageren op dit commentaar

Zelfkennis leidt tot Wijsheid ... Wijsheid leidt tot Eenvoud ... Eenvoud leidt tot Zelfkennis ...

Dat klopt als jezelf heel "eenvoudig" bent

Gepost door: Duvel | 12 september 2011

Reageren op dit commentaar

Ik begrijp vermoed ik dat "evolutie" hier eerder als "ontwikkeling" bedoelt wordt. Evolutie kan hier mss misleidend zijn omdat we met evolutie meer een veel langere periode in gedachten hebben. Ja ik begrijp duvel want met die oude mens en nieuwe mens daar heb ik het ook moeilijk mee? Want wanneer is de oude mens verdwenen en de nieuwe verschenen, als er al een "nieuwe" is?

lieve grtjs

Gepost door: Life angel | 14 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste L-a,
In de betreffende post staat: [van mens tot (de nog wordende "nieuwe") MENS]. Ik verwijs bewust ook naar één van de (auteur) bronnen; waarvan ik in een vorige post heb aangegeven dat dit een boek is dat "vertaling" behoeft.
Het is vergaande symbolische taal, op een niveau zoals de nachtelijke droomtaal. Zijn de 'verhalen' uit bv. de Griekse Mytologie onzin? (Dus ik begrijp Duvel eigenlijk niet, ik kan dergelijke recties wel plaatsen...)

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 15 september 2011

Reageren op dit commentaar

Beste McJaco

Nergens gebruik ik het woord"onzin".
Ik gebruik het sterk symbolisch geladen woord "lucht"
(lucht-wind-tegenwind door de draaiende aarde)
Dat U mij "eigenlijk" niet begrijpt stelt met teleur. Dat U mijn reacties wel kan plaatsen begrijp ik volkomen. Dat U ze verkeerd plaats daar ben ik zeker van.

Grt Duvel

Gepost door: Duvel | 15 september 2011

Dag Duvel,
Toch maar even reageren op enkele reacties. Ik beweer niet dat jij het woord 'onzin' ergens gebruikt zou hebhen; ik schreef: [Zijn de 'verhalen' uit bv. de Griekse Mytologie onzin?] en dat is (deels) een retorische vraag.
Enkele citaten vanuit jouw reacties: [Zo kunnen we bladzijden vol schrijven met nietszeggende pseudo filosofie. Wat je zegt is zo algemeen dat er niets van overeind blijft] of [klopt als jezelf heel "eenvoudig" bent] zeg je daarmee iets als "simpel van geest"? ... Hoe dan ook stel je jouw interpretaties en je beeldvorming over mij als een onbetwistbaar feit, dus ja, dat deel is voor mij nog steeds moeilijk te begrijpen, al kan ik tientallen redenen opnoemen van waaruit vele mensen dit doen. En voor die redenen heb ik wel begrip (=plaatsen) en zal ik dan ook niemand hiervoor typeren, laat staan veroordelen.

Tot slot: What's in a name? waarom 'DUVEL' als nickname? (ik verwacht hierop geen antwoord, privacy vind ik echt waardevol)

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 15 september 2011

Reageren op dit commentaar

Ik ga er van uit dat niets onbetwistbaar is.
Ik stel nergens dat mijn reacties juist, waar of onbetwistbaar zijn. Die wijze waarop ik die formuleer geven je die verkeerdelijke indruk. Dat beste McJ zegt meer over jou dan over mij.
De wijze waarop je schrijft zegt m.i. veel over jou.
Zo zeg je bv: dat je me niet begrijpt maar dat je mijn reacties wel kan plaatsen. Hoe kan je nu iets plaatsen als je het niet begrijpt? In je antwoord leg je dat uit maar die uitleg is voor mij inhoudloos, leeg. Je taal en zinnnen zijn wazig en onduidelijk. Ik begrijp ze wel in die zin dat ik denk te weten wat je bedoelt maar je rond je uitleg hangt een psycho-filosofische nevel gebaseerd op een pseudo psychologsich jargon, terwijl diezelfde uitleg inhoudelijk weinig of bijna niets voorstelt. Dat is mijn mening en je zal mij niet horen zeggen dat dat onbetwisbaar is. Maar ik ken mezelf dus mag ik ervan uitgaan dat ik wat wijsheid in pacht heb. Je zegt ook dat je mensen niet typeert.Iedereen typeert mensen op één of ander manier. Dat is niet mijn mening. Dat is een (wetenschappelijk)feit (en dus nog zal evolueren).

Gepost door: Duvel | 15 september 2011

Reageren op dit commentaar

Tot slot: What's in a name? waarom 'DUVEL' als nickname? (ik verwacht hierop geen antwoord, privacy vind ik echt waardevol)

Een schoolvoorbeeld van typering.
De nickname Duvel heeft voor mij niets met privacy te maken.
Een ieder die dat wil mag weten waarom ik voor die naam kies. Maar U verwacht er geen antwoord op want U vermoed dat een verband .

Gepost door: Duvel | 16 september 2011

Reageren op dit commentaar

Dag Mc Jacko,

In discussie gaan met "duvel" is een vrij hopeloze en vrij vermoeiende zaak :-). Iets wat mij dan eerder zou verontrusten gezien de gegeven info.

Als ik zeg "ik begrijp duvel" is dit op een wetenschappelijk denkniveau en vanuit een eventuele autistisch denker die dergelijke symbolische taal niet begrijpt, maar alles letterlijk neemt en ziet. Dus een rups die een vlinder wordt (trouwens een woord die wij eraan gegeven hebben want we zouden evenzeer over een vliegende rups kunnen spreken?) ziet dergelijke persoon niet, letterlijk naar een mens toe vertaald, kan dit niet vatten.

Esotertisch en symbolisch begrijp ik jouw teksten wel, maar ze zijn ook op zeer verscheiden manier interpreteerbaar dus niet eenvoudig naargelang voor wie je schrijft of duiding wilt geven. Zo kun je dus de ontwikkeling van de baby naar volwassen persoon willen geven, maar het kan evenzeer je bedoeling zijn om te duiden dat mensen kunnen veranderen of er een inspanning voor doen?

Als ik het filosofisch wil benaderen stel ik me de vraag naar welke illussie je kijkt? Want wij zien de rups die vlinder wordt, maar is de reden niet omdat eerst zijn omgeving verandert? De bladeren van de plant ondertussen opgegeten, door veroudering verandert van smaak,de kracht om de bloem te laten bloeien en helpers voor de voortplanting gevoed, de bloem gerijpt om open te barsten? Om te kunnen overleven de metamorfose plaatsgrijpt voor gast en gastheer? Je de vraag kunt stellen,of niet eerst de omgeving dient te veranderen alvorens de mens verandert?

Verschillende benaderingen en gedachtenvraagtekens bij één tekst.

@duvel haha ik ben uiteraard wel nieuwsgierig naar het waarom van je nickname :-) alhoewel ik uiteraard wel twee denkpistes in gedachten heb :-)

Gepost door: Life angel | 16 september 2011

Reageren op dit commentaar

Hey L-a,
Dank voor je reactie; ik had een gelijkaardig vermoeden (ivm hopeloos en vermoeiend). Mede van daaruit dat ik ooit schreef dat ik liever niet aan dergelijke discussies begin of deelneem. Anderzijds wil ik me daar ook niet achter verschuilen; ik heb enkele reactie op de inbreng van Duvel geplaatst, maar nu is het voor mij tijd (en juist) om "los te laten".
(ooit al eens geschreven als algemene bemerking: het is maar een blog, relativeer een beetje mensen, dank je wel)

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 16 september 2011

Reageren op dit commentaar

Als ik zeg "ik begrijp duvel" is dit op een wetenschappelijk denkniveau en vanuit een eventuele autistisch denker die dergelijke symbolische taal niet begrijpt, maar alles letterlijk neemt en ziet.

Whoehahahahahaha, La jij wetenschappelijk denkniveau enik vanuit een eventueel autistisch denken. Amai. Jou wetenschappelijk niveau is even groot als mij ass (autisme spectrum stoornis)want over autisme spreekt men op wetenschappelijk niveau niet veel meer.

Dat in discussie gaan met mij vermoeiend is begrijp ik goed.Een blog is geen geschikt forum voor een dicussie.
Maar ik heb een hekel aan pseudo wetenschappelijk gelul dat gebasseerd is op een subjectieve interpretatie van louter persoonlijke ervaringen. En wat he daarop gaat antwoorden weet ik al.
In jullie wereld zou je kunnen stellen dat kennis voorkomt uit het oplossen van conflicten.

Gepost door: Duvel | 16 september 2011

Reageren op dit commentaar

@duvel ok "rationeel" denkniveau zou beter zijn.

Ik begreep je vraagstellingen en kader gebrek aan empathisch vermogen in enkele groepen als vraagstelling. Autisme spectrum is slechts één groep die het moeilijk hebben om dergelijke beeldtaal te begrijpen, dit in het kader geplaatst dat mensen naar symboliek willen grijpen als bijvoorbeeld vergelijkingen zoals hier. Sommigen zouden het vliegen dus als zeer letterlijk kunnen nemen en trachten te gaan vliegen (trouwens ook een scene in Ben X) in het trachten begrijpen. Het was in feite niet op jou als persoon gericht maar mijn eigen denkpistes die al lang veel verder zaten in het geheel van de tekst en in veel ruimere groepen van personen.

Je bent te ijdel om te denken dat mijn gedachten enkel in jouw richting of jouw tekst zouden gaan :-).

Met je bewering dat een blog niet geschikt is als forum om een discussie aan te gaan ben ik het helemaal niet mee eens,integendeel.

Op sommige vlakken is het misschien moeilijker, maar het is tevens verrijkender omdat je meer mensen kunt betrekken. Zij ook een kans krijgen en je terug kunt herlezen en andere mogelijke interpretaties kunt zien. Het is veel diepgaander.
In een mondelijke discussie is iedereen zo zeer met zijn eigen ego bezig en zijn vorming van teksten dat héél veel verloren gaat, wat anderen zeggen of ze er zelfs geen oren naar hebben, zien noch horen, de sterkste of hij/zij die denkt verbaal het sterkste te zijn zal de meeste tijd in beslag nemen om zijn mening op te dringen en mist in die energie eventuele interessante aanbreng gegeven door anderen om nieuwe impulsen, correcties te krijgen.

Communicatieve problemen qua echt goed begrijpen zijn op beide niveaus aanwezig of het nu in echt menselijk contact is of virtueel. Dat ons brein constant allerlei fouten maakt is algemeen geweten.

Wat zijn jouw argumenten om een blog niet geschikt te vinden voor een discussie?

Gepost door: Life angel | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

Mijn argumenten waarom ik een blog geen goed medium voor een discussie zijn de volgende:
-het gaat veel te langzaam
-je kan je standpunten of passages die voor iemand
onduidelijk zijn niet onmiddellijk verduidelijken.
-de lichaamstaal ontbreekt
-foutieve interpretaties van je standpunt kunnen niet
direct gecorrigeerd worden en laten het gesprek afdwalen.
-als er veel meningen zijn wordt het reactieluik zeer
onoverzichtelijk en pikken reageerders in op een fragment
van een reacties en gaat de essentie van de discussie
verloren.

Jou pro voor een blog kan ik deels bijtreden. Je kan er meer mensen er bij betrekken maar dat maakt het geschreven gesprek er niet overzichtelijker op.
Wat je zegt over het egeo geld evenzeer op een blog. Denk bv maar aan watje.
Ik zelf vind ook een pro:
Een geschreven woord is vaak veel beter overdacht dan een.
mondeling.

"Dat ons brein vaak fouten maakt is algemeen geweten" . Zulke zinnen daar heb ik het moeilijk mee.
Dat moet m.i. zijn "dat mensen vaak fouten maken is algemeen geweten" Een groot verschil.

Gepost door: Duvel | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

@ jacko fijn weekend en sorry dat hier nu even een andere discussie ontstaat.

@duvel al je argumenten kan ik volgen en aan één zijde beamen, maar tegelijkertijd evenzeer als een handicap zien.

1) het gaat te langzaam:Ja, maar is dit niet juist het grote probleem van deze tijd, we nergens geen tijd meer voor kunnen nemen en maar voortrazen en zo niets meer echt laten doordringen of bewust worden? Het kunnen,moeten tijdnemen om na te denken door te schrijven dit dan tevens tot meer diepgang en nieuwe inzichten kunnen komen door anderen die anders geen stem hebben, die ontbreken bij de snelle voortgang?
2) Is juist, maar ik geef hier ook meer de vrijheid aan het individu om zelf te denken en te zoeken, het in feite niets uitmaakt hoe iemand dit voor zichzelf wil invullen ook in die zogenaamde mondelinge correcties blijven nog altijd foutieve boodschappen zitten en je moet het nog kunnen zien en kunnen reageren, wat evenzeer niet steeds strookt met de realiteit.
3) de lichaamstaal ontbreekt: juist, maar ook hier, door me er diepgaander in te verdiepen, waar te nemen en te observeren, kan dit juist een nadeel zijn en tegelijkertijd blijkbaar ook weer evenzeer foutieve denkpistes of reacties opleveren.4) gaat voor beide vormen op mss momenteel nog iets meer virtueel, maar evenzeer in een groepsgesprek met dit verschil dat de minder verbalen geen kans krijgen om iets te zeggen en meer aan de luisterende kant zitten, wat virtueel niet zo is en er juist minder remmingen zijn.
5) ook hier zou ik zeggen dat dit voor beide kanalen opgaat, tenzij je reeds spreekt over een debat via de media waar er een moderator aanwezig is om dit tegen te gaan, anders zie je het ook ontsporen.

Waarom je met het laatste "brein" "mensen" het moeilijk mee hebt is me niet helemaal duidelijk... ergens kan ik het duiden als je niet bezig bent met waarnemingen en breinstudies of diepgaander begrijpen van verschillende mensen of zoeken waarom zij zijn zoals ze zijn, alsof het een trachten te ontvluchten zou zijn van verantwoordelijkheid.

Om het met een voorbeeld te staven. Heb net een parkeerboete gekregen omdat ik ergens geparkeerd stond waarvan ik dacht dat het een vrije zone was, wat blijkbaar niet meer zo schijnt te zijn. Ik heb nergens gezien dat het zichtbaar was, maar toch vind ik dit een menselijke fout van mezelf ook al wist ik het niet. Misschien als ik beter rondgekeken had dat het toch ergens duidelijk te zien was en ik er te zeker van was dat het nog een vrije zone was. Anderzijds als ik getuige zou zijn van een ongeluk waar ik 100% met zekerheid zou kunnen zeggen dat de betrokken wagen een witte wagen zou zijn, terwijl dit helemaal niet zo is als men filmmateriaal heeft en kan vergelijken, dit blijkbaar verkeerde signalen zijn die mijn brein op dat ogenblik legt vanuit eerder opgeslagen gegevens dan is dit een breinfout waar het individu als dusdanig geen vat op heeft.

Ik zie voor beide vormen een belangrijke plaats weggelegd met zowel voor- als nadelen.

Gepost door: Life angel | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

1; Ja het is een probleem van deze tijd maar niet voor een
discussie. Als die gejaagdheid een probleem is ( en dat
is bij vele mensen zo) uit zich dat in de wijze waarop
je praat, nadenkt, leert en ook hoe je schrijft. De
negatieve invloed van die tijdsdruk manifesteert zich
altijd of je nu blogt of spreekt. Dus vind ik dat geen
sterk argument van je.
2 dat argument slaat helemaal nergens op La. Als jij iets
tegen mij zegt wil ik weten wat JIJ precies bedoelt
alvorens ik daar op wil reageren. Je kan dan ieder (mis)
handeling veronstchuldigen door te zeggen? Ja maar ik
had het zo begrepen, ik wist nioet dat je het anders
bedoelde. De zin van communicatie is precies
boodschappen uitwisselen waardoor wel ELKAAR
begrijpen.
3 Akkoord, lichaamstaal kan ook foutief zijn.
Je moet een beetje getraind zijn om lichaamstaal juist
waar te nemen.(vb leuegendetector ook niet 100%
betrouwbaar maar meestal wel)
4 Akkoord
5 Bij een debat heeft iedereen het gesprek kunnen volgen
vanaf het begin. Daardoor heeft iedere deelnemer de rode
draad van het gesprek. Bij jbloggen is dan niet zo
tenzij je alle reacties gaat lezen, maar dat doen de
meesten niet als er dat veel zijn.

Als we nu met elkaar gepraat zouden hebben zou deze conversatie op een 15' gebuerd zijn en als we door zouden praten stonden we al veel verder dan wanneer jij en ik nu nog is reageren.

Je voorbeeld. Je had inderdaad beter rondgekeken alvorens je geparkeerde wagen achter te laten. Maar je brein herrinderde deze parkeerplaats alsl vrije zone. In die zin kan je zeggen dat je brein je misleid heeft. Wie zou slimmer moeten zijn en nde parkeerplaats contoleren ? Jij (mens)of je brein. Het onderscheid slaat nergens op.
Bij het ongeval idem dito. Je brein heeft je misleid, was fout m.a.g. de mens ook ? Ze waren beiden fout. Het onderscheid maken tussen mens en brein heeft geen zin.
Het brein maakt deel uit van de mens. Het vormt er een geheel mee. Het is geen aparte entiteit op zich.

Gepost door: Duvel | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

Voor jullie beiden, ook een aangenaam weekend, 'sorry' omdat hier een discussie ontstaat hoeft niet, momenteel is het trouwens al meer een gesprek...

Mc J

Gepost door: McJaco | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

Ik zie voor beide vormen een belangrijke plaats weggelegd met zowel voor- als nadelen.

Dat is met de meeste dingen zo.

Gepost door: Duvel | 17 september 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.