31 juli 2011

Dwarsliggen 2

Vorige post was bijzonder kort, één zin, één foto, zonder verdere subjectieve aanvullingen (beïnvloeding). Deze (en volgende) post(s) is (zijn) wel gewoon weer subjectief, hetgeen toch één van de bedoelingen kan zijn betreffende een Blog: de persoonlijke kijk op "iets" van het Leven, de BeLeving, enz. Een blog is toch ook een -niet professionele - (*1 ) individuele website.

*1 dus niet comercieel of beroepsmatig

Met "dwarsliggen" wordt nog eens getoont dat (bijna) alles een [+] en een [-] kant in zich heeft. Ik ga ervan uit dat alles betreffende een mensenleven én "leven" algemeen, deel uitmaakt van een groter geheel. Dus ook datgene wat op één of andere 'zwarte lijst' terecht is gekomen (*2 ), is een onderdeel dat nodig is om te komen tot dit geheel, en/of dit geheel functioneel -, en in stand te houden. Dit toont nog eens hoe belangrijk het is om bevrijd te worden van de veroordeling-reflex, los te komen van het denken en leven in een kader van "goed & kwaad". Elk aspect van onze menselijke natuur heeft een functie, een taak. Het is wel nodig om tijdens ons leven uit te zoeken "wat waar voor dient", op welke plaats en in welk domein een bepaald aspect thuis is en kan werken / functioneren.

 *2 De lading van woorden en begrippen, is een veranderlijk iets. De norm van het moment (een periode) die voor een meerderheidsgroep van een maatschappij (samenleving, natie, ...) geldend is. Deze norm(en) zijn nog heel dikwijls een beoordeling en als deze "slecht" is komt dit woord symbolisch, op een zwarte lijst, een soort verbod-lijst.

Niet de gelijkheid, maar de elkaar aanvullende verscheidenheid, maakt één-wording mogelijk.
(bron: boek, Terugkeer van de engelen)

27 juli 2011

Dwars liggen?!

Treinspoor recht.jpgHet zijn de dwarsliggers die de sporen op hun plaats houden...

12:34 Gepost door McJaco in Algemeen, De Woordenfluisteraar | Commentaren (4) |  Print

20 juli 2011

Je Zin of je goesting?

Even iets over de woorden zelf:

Zin +: zinvol, zinnig, er zin in hebben, enz.

Zin - : buiten zinnen zijn, waanzin (waan is zowel hallucinatie als "in de waan zijn dat.."), zinloos, enz.

Goesting is een sterke drang die gelinkt is aan een behoefte van het moment. Het gaat daarbij zowel over primaire als 'secundaire' behoeften. Die laatste kunnen, op termijn, nogal eens belastend zijn...

Je zin doen is, uiteindelijk, jouw weg gaan.

Je goesting doen, komt neer op: je Ego volgen. Dat heeft zo zijn gevolgen, je kan bv. slaaf van je goestingen worden, je goesting kan dan hetgeen je echt wil bereiken (de zin) in de weg staan.

11 juli 2011

Engelen

Onderstaande boeken hebben voor mij een bijzondere betekenis; ze zijn beide geschreven door Gitta Mallasz.
Het eerste boek "Gesprek met de engelen", is eigenlijk het hoofdboek. Het tweede "Terugkeer van de engelen" is vooral een soort toelichting, een verduidelijking van het eerste boek.

Boek Gesprek Engelen.jpgGesprek met de Engelen

                                                                      Terugkeer van de EngelenBoek Terugkeer Engelen (small).jpg

(uitgeverij: Lemniscaat - Rotterdam)

De inhoud van deze boeken kan ik niet in een term benoemen; het zijn geen echte 'lees'boeken, geen studieboeken, het zijn ook geen 'klassiek' religieuze boeken (zoals bv. de Bijbel)... Het boek "Gesprek met..." kan je als een inzichten boek lezen.
Ik lees / gebruik, dit boek reeds ± 20 jaren, het lezen verloopt bij mij onregelmatig, met perioden. Telkens 2 of 3 pagina's, hetgeen overeenkomt met één opgetekend gesprek; soms enkele dagen na elkaar, soms ligt er tussen 2 gesprekken een tijdspanne van enkele weken. Een aantal teksten heb ik doorheen de jaren wel meerdere keren gelezen, maar  telkens ontdek ik bijkomende info i.v.m. een visie, een boodschap, ... die omschreven wordt.
Het tweede boek heb ik jaren nadien pas gevonden; maar de omgekeerde volgorde van lezen is zeker het overwegen waard. In "Terugkeer van..." wordt o.a. de 'taal' verduidelijkt, hetgeen het andere boek iets meer toegankelijk maakt.

Het blijven echter boeken die "vertaling" behoeven, een vertaling op eenzelfde niveau als wanneer je een (nachtelijk) droomverhaal wil duiden, of zoals we een mythologisch verhaal lezen, of de verborgene boodschappen in sprookjes... Het is allemaal gecodeerde taal, beeldspraak en symboliek; spiegeleffecten van één thema, enz. Wie de boeken van G Mallasz op deze manier en in deze sfeer wil lezen, kan bijzondere inzichten ontdekken. Hetgeen kan bijdrage je leven (nog) mooier, aangenamer en blijer van sfeer te maken.

07:27 Gepost door McJaco in Informatief | Commentaren (0) |  Print