31 juli 2011

Dwarsliggen 2

Vorige post was bijzonder kort, één zin, één foto, zonder verdere subjectieve aanvullingen (beïnvloeding). Deze (en volgende) post(s) is (zijn) wel gewoon weer subjectief, hetgeen toch één van de bedoelingen kan zijn betreffende een Blog: de persoonlijke kijk op "iets" van het Leven, de BeLeving, enz. Een blog is toch ook een -niet professionele - (*1 ) individuele website.

*1 dus niet comercieel of beroepsmatig

Met "dwarsliggen" wordt nog eens getoont dat (bijna) alles een [+] en een [-] kant in zich heeft. Ik ga ervan uit dat alles betreffende een mensenleven én "leven" algemeen, deel uitmaakt van een groter geheel. Dus ook datgene wat op één of andere 'zwarte lijst' terecht is gekomen (*2 ), is een onderdeel dat nodig is om te komen tot dit geheel, en/of dit geheel functioneel -, en in stand te houden. Dit toont nog eens hoe belangrijk het is om bevrijd te worden van de veroordeling-reflex, los te komen van het denken en leven in een kader van "goed & kwaad". Elk aspect van onze menselijke natuur heeft een functie, een taak. Het is wel nodig om tijdens ons leven uit te zoeken "wat waar voor dient", op welke plaats en in welk domein een bepaald aspect thuis is en kan werken / functioneren.

 *2 De lading van woorden en begrippen, is een veranderlijk iets. De norm van het moment (een periode) die voor een meerderheidsgroep van een maatschappij (samenleving, natie, ...) geldend is. Deze norm(en) zijn nog heel dikwijls een beoordeling en als deze "slecht" is komt dit woord symbolisch, op een zwarte lijst, een soort verbod-lijst.

Niet de gelijkheid, maar de elkaar aanvullende verscheidenheid, maakt één-wording mogelijk.
(bron: boek, Terugkeer van de engelen)

Commentaren

Dag Mc Jacko

Ik zie dat je schrijft dat het belangrijk is om bevrijd te worden van de "veroordelingsreflex".

Volgens mij kun je daar niet van bevrijd worden, is het op het primaire overlevingsinstinctvlak steeds aanwezig. Je zou al op z'n minst 5 generaties zonder oorlogen verder moeten zitten om dit een schijn van kans te geven. Vermits dit blijkbaar een onmogelijke zaak lijkt op deze wereld, zal het nog niet voor onmiddellijk realiseerbaar zijn om van een "BEVRIJDING" van "VEROORDELINGSREFLEX" te kunnen spreken.

Je zou al af moeten kunnen geraken van de invloeden en sterke veroordelingswetten van de 3 boekgodsdiensten, wat ik ook zomaar niet onmiddellijk zie gebeuren, om nog niet te spreken van andere religievisies en hun veroordelingen.

Je kan hoogstens een bewustwording en een beheersing betrachten of een zoeken naar het waarom bij jezelf.

Je kan toch niet beweren dat als je de feiten hoorde over Noorwegen dat je dit niet veroordeelt? 69 jonge mensen neerschieten? Die veroordeling gebeurd toch sowieso automatisch en je liefst nog zou horen dat hij zichzelf had neergeschoten of neergeschoten was door de politie. Pas in een volgend stadium (bewustwording) zul je er anders mee omgaan. "Bevrijden" lijkt me hier dus een vrij onmogelijke opdracht. Misschien is het "veroordelen" in die zin zelfs wel een noodzakelijkheid om de volgende stap te kunnen zetten. Het je op hetzelfde niveau brengt van de dader en je daardoor pas het niveau kunt bereiken van begrip en niet veroordelen?

Gepost door: Life angel | 05 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Beste L-a,
het "bevrijden van" komt grotendeels overeen met "geen behoefte (meer) hebben aan". Je schrijft: '...gebeurd toch sowieso automatisch en je liefst nog zou horen dat hij zichzelf had neergeschoten of neergeschoten was door de politie...'. Ik heb niet die behoefte of i.d. dat de misdadiger/ psychopaat/ ook neergeschoten moet worden, en tegelijk, als het wel gebeurd heb ik daar alle begrip voor, een dolle schutter kan je niet ompraten en moet hoe dan ook gestopt worden. Dat een dergelijk iemand uit de maatschappij moet gehouden worden is eveneens zonder meer duidelijk, en wel voor altijd! In dit soort droevige gebeurtenissen moet er niets meer over reïntegratie bv. nog gezegd worden. Maar wraakachtige wensen en handelingen brengen overeenstemmende gevolgen; en gaat het dan nog over het beveiligen van onze samenleving en ieder individu ervan? of is het een behoefte aan 'pay back'? (zijn eerder retorische vragen) en daar begint voor mij een mogelijk verschil.
Tot slot: ik maak een onderscheid tussen BEoordelen en VERoordelen. Beoordelen hebben wij, mensen, nodig om te kunnen (over)-leven. Beoordelen heeft (o.a.) te maken met: inschatting (inschattingsvermogen; bv een situatie voldoende juist kunnen inschatten); kiezen (een keuze die je vooruit helpt, waar je iets aan hebt, of keuzen die invloed hebben op je levenskwaliteit, enz. dan moet je de opties voldoende juist kunnen beoordelen, anders wordt het een gok, een loterij).
Het (gevoelsmatig en emotioneel) veroordelen brengt ons niets wat we echt nodig hebben.
Ik hoop dat ik hiermee iets heb kunnen overbrengen (verduidelijken) van wat ik echt bedoel en hoe ik nu in het leven sta.
ps: Overbrengen is totaal verschillend aan Overtuigen.

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 09 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Beste Mc. Jaco

Wat ik bedoel met "automatisch" is dat ons brein onze hersenen sneller reageren, processen in gang zetten alvorens we er bewust van zijn. We daar geen vat op hebben tot op het ogenblik dat we er echt bewust van zijn. Je haalt zelf reeds één deel aan "vanuit overlevingsprocessen" en ook van daaruit krijgen we toch valse informatie.
Laat ik even duidelijk zijn dat ik "geen echte behoefte heb met wat ik geformuleerd heb, het enkel een eerlijke vaststelling van gedachtenprocessen zijn en allerlei vraagstellingen daaromtrent. Het zou te ver wijden om al mijn bedenkingen hieromtrent te gaan formuleren, maar ik ben het dan ook weer niet eens dat jij nu formuleert dat hij voor "altijd" uit de maatschappij dient gehouden te worden, vind ik vanaf het ogenblik hij nog leeft weer een gevaarlijke uitspraak en een veroordeling zonder over voldoende gegevens te beschikken en je enkel de huidige daad veroordeelt of beoordeelt, een daad die uiteraard niet te verschonen valt, maar hierdoor beslis je wel al zonder enige vorm van informatie dat hij voor de rest van zijn leven ontoerekeningsvatbaar zou zijn en vermits hij nog leeft vind ik dit weer een brug te ver. Want dan hel je over naar "wraak" en "angst". Als je dit stelt zou je ook alle soldaten die mensen gedood hebben levenslang moeten gaan opsluiten, want waar ligt het verschil? Dat je een commando van hogerhand opvolgt? Vergoelijkt dit het gegeven om mensen neer te schieten?

Gepost door: Life angel | 10 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.