06 augustus 2011

Complexiteit

Leven is zonder meer een complex gegeven; samenleving is dit nog meer. Kijk bv. maar naar TAAL;
hieronder
 een vb van hoe een veel gebruikte uitdrukking erg complex kan zijn...


 Ben jij je er bewust van...??  wat zeggen / horen we dan?

 HET Bewustzijn 

 Bewust Zijn (ik ben)

Een begrip met vele lagen en invullingen; het concept 'bewustzijn' verloopt via de hersenen en heeft dus een organische component.

 Abstract, niet materie 


Uitdrukkingen: 
bewustzijn van ... / er bewust zijn (aanwezig zijn) / bewust mee bezig zijn /  
 

 HET Wezen 

 Wezen (van zijn = ik ben)

 Nog zo'n begrip met verschillende invullingen. Meestal bedoeld als:
de kern van een schepsel

(idem hierboven)
Abstract, niet materie


Uitdrukkingen: wees voorzichtig / ... in wezen is ... /
 

  Verstand dictator.jpg

Ik wil hier echter een MAAR aan toevoegen, namelijk dat de ingesteldheid van de betrokken personen (van elk individu) een niet geringe invloed heeft op deze complexiteit.

Als toelichting een (nogal vergaand) voorbeeld: Strafrecht.
Het 'straf-recht' is principieel één van de beschermingsmechanismen die in vele samenlevingen gebruikt wordt om zo'n samenleving functioneel en leefbaar te houden. De opbouw en evolutie laat ik hier verder buiten beschouwing, en ik plaats het binnen "ons" systeem, onze cultuur.

Wanneer er gaande weg artikelen in het strafwetboek opgenomen werden onder de noemer "rechten van de verdediging" was dit bedoelt om willekeur, vooroordelen, omkoping, enz. van diegene die een rechtsambt uitvoert, te voorkomen. Men wou corruptie uit de rechtspraak houden; het ondersteunde het principe van: "onschuldig tot als het tegendeel bewezen is". Het ging dus om eventuele 'dwalingen van de rechtsgang' zoveel mogelijk te beperken. Dat is de GEEST van de WET. Maar, al snel zagen een aantal raadsmannen en advocaten dat, vertrekkend vanuit de LETTER van de WET, (diezelfde wetten), je plots een heel rekbare justie kan bekomen. Het eerste is gebruiken, benutten, het tweede is een vorm van misbruiken. De ingesteldheid van "de geest vd wet" streeft ± naar een juiste maatschappelijke rechtvaardigheid; de ingesteldheid van "de letter vd wet" streeft naar macht, rijkdom, carriére, enz. Vandaar dat zelfs wanneer iemand's schuld bewezen is, deze toch vrijuit kan gaan wegens een zogenaamde procedure-fout, hetgeen overeenkomt met de ingesteldheid van "de letter vd wet".

Dit principe is ook van toepassing op het vlak van omgang, communicatie, relatie, ..., met / tussen mensen. Ieder zijn ingesteldheid heeft een grote invloed op om het even welke interactie op om het even welk niveau.
Hoe meer de ingesteldheid vertrekt vanuit (symbolisch uitgedrukt) "naar de geest van", hoe minder complex de interactie is, of hoe meer alles zich vereenvoudigd... het leven wordt daardoor een stuk aangenamer...

Commentaren

Wens je een prettige zondag. Zie dat je afgebeeld staat met een gitaar, waarom is daar nooit iets van te zien? Muziek of teksten?

Gepost door: Life angel | 07 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Hey L-a, ook voor jou een aangename zondag.
De foto met gitaar is deel van mijn verleden; een behoorlijk lang maar vooral mooi hoofdstuk van mijn leven.

In linker kolom bij "Foto's"/ eerste album (friends, family..) vindt je enkele foto's hierover, of via
http://justmusic.skynetblogs.be/about.html

Grts, Mc J

Gepost door: McJaco | 07 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Hey Jacko

Ben nog eens terug gaan zien en lezen en je hebt wel prachtige kinderen, had het wel al eerder gezien, maar het is altijd moeilijk om zekerheid te hebben dat het geheel samen hoort en werkelijkheid is of een voorgeschotelde illussie.

Eerlijk gezegd was het ook een manier om je even af te leiden. Deze post is enigszins anders en dacht dat ik je mss met mijn vorige post overstuur had gemaakt. Het gedeelte over het strafrecht leunt daar wel enigszins bij aan. Waarom speel je niet meer of heb je geen opnames waar je naar kunt luisteren?

Gepost door: Life angel | 07 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Hey L-a,
je reactie op "dwarliggen 2" heeft me niet overstuur gemaakt, maar zoals ik al eens aangegeven heb, praat en schrijf ik in een taal die verweven is met bv. symboliek, en/of met voeling betreffende het wezenlijke, het wezen in al wat leeft, enz. De post "complexiteit" heeft er wel iets mee te maken, "de geest van" is belangrijk voor wat ik zeg / schrijf; wie hoort en leest vanuit "de letter van" die kan, bijna alles, wat ik zeg / schrijf, onmiddelijk van tafel vegen; en als dat gebeurt ben ik er ondertussen wel OK mee...

Dank voor je compliment betreffende "mijn" kinderen. [hier is een vb van bovenstaande: ik typ het woord -mijn- spontaan tussen "-"; vanuit een levend besef van -|uw kinderen zijn uw kinderen niet|- mijn kinderen horen, zoals ieder mens, zichzelf toe]

Ivm muziek: wegens mijn fysieke toestand (zeg maar ziekte) kan dit niet meer; maar ik heb vele jaren kunnen genieten van gitaar spelen, van samen met anderen te musiceren, van optreden / op de planken staan... het is voor mij & medemuzikanten van toen, heel mooi geweest. Maar alles van/in dit leven is hoe dan ook tijdelijk. En ook daar ben ik nu OK mee.

Warme groeten, Mc J

Gepost door: McJaco | 08 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

Wat je schrijft over "mijn" kinderen dat had ik reeds overgenomen en ingezien destijds, toen Jasperina De Jong het verwoordde en ik het met haar visie eens was, dat het vanuit eigen "zelfzucht" "egoïsme" was dat de ouder kinderen wilde en niet andersom. Destijds was er reeds héél veel heisa en tegenwind, maar ik vond dat ze gelijk had.

Hoe sta jij tegenover een "kankerhuis" en wat zou jij ervan wensen/verwachten en vind je dit noodzakelijk? Ik ben er om verschillende redenen praktische?/ethische? tegen.

Gepost door: Life angel | 12 augustus 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.