28 juni 2011

Worldbook of happiness

 - Bron/Auteur: Leo Bormans

 Voor een studie i.v.m. "geluk" en beïnvloedingsfactoren hieromtrent, werd aan 100 professoren (psychologie, filosofie, docenten die therapeuten opleiden, schrijvers, psychiaters, enz.) uit de hele wereld gevraagd hoe zij het begrip "geluk" en "gelukkig zijn" omschrijven of invullen.

Het gaat ook in deze post niet om gelijk / ongelijk.  Een "open geest" (open mind) ervaar ik nog steeds als een gezonde ingesteldheid.  Telkens opnieuw, zoveel mogelijk verschillende invalshoeken trachten te hanteren, toe te laten, kan echt boeiend zijn.  Het maakt ook dat je niet zomaar (onopvallend, onbewust) vastroest in een overtuiging, een norm, een tendens... 

 

Deze studie heeft dus o.a. geleid tot "The World Book of Happiness". Er kwamen zeer uiteenlopende en soms heel verrassende definities te voorschijn; hieronder enkele illustraties.

 

De eerste omschrijving gaat zonder aarzelen in tegen de huidige algemene tendensen. (zoals we die kennen in onze cultuur) Daar waar deze tendensen sterk de nadruk leggen op (samengevat): "eigen innerlijk", of "alles" is in jezelf te vinden (enz.), geeft Christopher Peterson een invulling die zowat het tegenovergestelde aangeeft. 

1) Christopher Peterson – USA – Ontdek de ander in jezelf
· Zoek het geluk niet in jezelf, maar in je betrokkenheid bij anderen.
· Koester de mensen die belangrijk voor je zijn: je ouders, leer- krachten, gezin en familie, collega ’s en vrienden.
· Besef dat ook jij voor anderen altijd een “ander” bent.


2) Grant Ducan – Nieuw-Zeeland – Het recht op verdriet
· Bevrijd jezelf van de sociale verplichting om gelukkig te zijn en denk niet dat geluk een recht is.
· Aanvaard dat een zekere mate van verdriet en lijden in je leven nodig zijn en soms zelfs de moeite waard.
· Stop met dingen te doen die je ongelukkig maken en denk eens een tijdje niet aan je eigen geluk.


3) Gary T. Reker – Canada – De zin van het leven
· Geluk is een gevolg. Het vloeit voort uit verbondenheid en engagement in acties die het leven bevestigen.
· Zingeving en een doel in het leven zorgen voor geluk, niet andersom.
· Wil je gelukkiger zijn, probeer dan te zijn en te handelen zoals een gelukkig iemand. Er zijn veertien positieve richtlijnen die echt helpen.

4) Ingrida Geciene – Litouwen – De Europese taart
· In het algemeen zijn mensen uit armere landen minder tevreden over hun leven, maar het volstaat niet om enkel en alleen de invloed van economische factoren te bestuderen.
· Een sterkere gerichtheid op de “staat” beïnvloedt het geluksniveau negatief, een sterkere gerichtheid op "het zelf" beïnvloedt de levens- voldoening positief.
· Voluntaristen zijn gelukkiger dan fatalisten.

 

 

 

02:24 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (13) |  Print

08 juni 2011

Advaita

Enkele weken terug heb ik een link in de linkerkolom toegevoegd met als titel: "Non Dualiteit". Deze site wil ik even extra in 'the spotlight' plaatsen. De inhoud is een vergaande filisofie over Kosmos en Universum, Geboorte en Sterven, ...

Banner van deze site: nondualiteit, spiritualiteit, advaita, stilte en jij (in verdere teksten zal ik de site benoemen of aanduiden met "non-dualiteit")

In een voor mij al wat verder verleden heb ik van een "Leermeester" de volgende bedenking mee gekregen: "Wees nooit bang maar wees wel voorzichtig. Blijf tijdens je leven als mens verbonden met de Aarde en haar wetmatigheden, want in het oneindige van het Universum kan één ieder verdwalen..."

Op de 'Home page' van "non-dualiteit" staat o.a. dit:

De visie welke op deze site wordt gepresenteerd is pure, recht voor zijn raap, non dualiteit zonder toeters en bellen. Die komt op het volgende neer: ...

Voor diegene die deze site willen verkennen, of beginnen te lezen, er staat duidelijk: visie. Zoals steeds heb ik geen enkele bijbedoeling richting 'overtuigen' of iets dergelijks.

Link NON-DUALITEIT Spirit verlicht 1.jpg

 

 

Ik plaats deze site (deze visie) even in de aandacht "ter verruiming" van datgene wat ik geschreven heb op de sites:

"Mysteries..." Webafbeelding Mysteries.jpg       

  

 

 "Evidenties..." EvhL&Mz frontpage (WinCE) small kb.jpg

 

 

 

Noot: "ter verruiming" kan zowel aanvullend of een andere verwoording zijn, als inhoudelijk een andere visie weergeven.

08:24 Gepost door McJaco in Informatief, Psycho Filosofie | Commentaren (5) |  Print

05 juni 2011

Update Music page

De pagina "Music Page " is geupdate; deze keer:

 

Peache through Music.jpg

Via afbeelding en Music Page / Music Video, een Link naar de site "Connecting the World through Music"

hun motto: "PLAYING 4 CHANGE" en "PEACE TROUGH MUSIC
____________________________________________________________________________________

19:12 Gepost door McJaco in Algemeen | Commentaren (0) |  Print

02 juni 2011

Spelende gedachten met een letter

De L van ...

Live Love, Love Life.
Leef Liefdevol, heb je Leven Lief.

Leef als een liefdevolle Koning

Golden retr - servicedog.jpg

 

 

 

 

 


Leef als een loyale Dienaar.


Jouw Levensweg, jouw Levensverhaal
langs smalle paden en brede lanen
soms langzaam, soms snel


De Levenslijn, die power-kabel
waar de Levensenergie onafgebroken doorheen stroomt
soms kabbelend, soms fel.

line_bar_10.gif

 

Leef jouw Leven, Leef jouw maat, Leef helemaal

17:19 Gepost door McJaco in De Woordenfluisteraar | Commentaren (0) |  Print