12 februari 2011

Woordspeling: Rechtvaardigheid

Rechtvaardig.

Rechtvaardig is in essentie een staat van zijn. (zoals Aanvaarden of Loslaten en dit soort begrippen).
De kern van Rechtvaardig is: Recht Varen; (een beetje zoals de uitdrukking: "recht door zee varen") Recht varen is echter niet voortdurend een strakke lijn volgen, het is veeleer juist op koers varen, jouw koers; en dat is nooit een strakke, rechte lijn! Het heeft dus te maken met: niet van je weg / pad afdwalen, niet van je koers afdrijven. De richting aanhouden die je diep van binnen wel weet en kan voelen.
In onze samenlevingen (culturen) is rechtvaardig(-heid) op de eerste plaats iets tussen 2 of meerdere mensen / groepen, en is sterk verbonden met moraliserende normen. Recht varen betekent uiteraard alles doen wat mogelijk is om botsingen met anderen hun "boot / schip" te vermijden; ook botsingen tegen een oeverrand of kaaimuur kunnen we best trachten te voorkomen. Maar dat lijkt mij eerder een logisch gevolg van op je koers te blijven, dan wel een streven op zich...

De commentaren zijn gesloten.