06 februari 2011

Woordspeling: Loslaten

LOSLATEN, wat is dat? en waarom dit belangrijk kan zijn...

Een metafoor:

Loslaten is zoals wolken in de lucht die voorbij drijven...
Soms schuiven ze traag, soms snel,
Soms kleuren ze de lucht grauw en grijs en zorgen voor een donkere sfeer,
Soms vallen er druppels uit die wolken; dat kan een zachte en fijne waternevel zijn maar evenzeer sterke waterstralen die je hard kunnen raken,
Soms zijn ze wit en vormen ze figuren op een heldere blauwe achtergrond...
maar altijd zijn ze in beweging, ze komen aan op- en verlaten- de plaats, waar jij bent.
   
 wolken,noorderlicht
De wolken staan hier symbool voor onze gedachten, emoties, gevoelens, gewaarwordingen, ... 

Dit alles is tijdelijk, anders gezegd: het is een moment, het NU-moment. Het enige wat we werkelijk én concreet kunnen beleven is NU.

Met ons verstand alleen zeer moeilijk te begrijpen; verstand in combinatie met "hart energie" stelt ons in staat uiteindelijk dit gegeven (gedeeltelijk) te doorgronden: "het is telkens zo voorbij, en toch is het er altijd".
Dat is het NU of nu-moment. Je kan het ook omschrijven als: het tijdelijke verenigd met het eeuwige.
Eeuwig omdat het altijd Nu is...

In het NU leven houdt dus in dat ik niet gefocust ben op het- of mijn verleden; en niet gefocust op de- of mijn toekomst.
Leven "Hier en Nu" toont de noodzaak van Loslaten, ook hier weer: het ene kan niet zonder het andere.

wordt vervolgd

Commentaren

Je hebt het loslaten mooi verwoord in beeldpsraak McJaco.
Loslaten... ik heb het er moeilijk mee. Sommige mensen kunnen gemakkelijk loslaten, anderen kunnen het zeer moeilijk. Je kunt het toepassen op materiële dingen maar, zoals jij het hier beschrijft, gaat het veel verder? Ik heb al een heel eind afgelegd op dat vlak. Ik ben ook bezig met spiritualiteit. 'Het leven' helpt je wel een handje om te groeien in dat loslaten. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Zoals het spreekwoord zo mooi zegt: "Als je loslaat, heb je twee handen vrijd..."

Ik wens je een fijne zondag!
Lieve groetjes van Elle

Gepost door: Elle | 06 februari 2011

Reageren op dit commentaar

'vrijd' moest natuurlijk 'vrij' zijn ;-)

Gepost door: Elle | 06 februari 2011

Reageren op dit commentaar

Soms is loslaten moeilijk, zoals ik deze week, wordt van emotie naar emotie geslingerd.

Gepost door: danique | 07 februari 2011

Reageren op dit commentaar

For everyone, but special for D:
Aanvankelijk is loslaten moeilijk... aanvankelijk was ooit (tss 1j & 2j) rechtop lopen moeilijk, maar eens verworven hebben we iets voor de rest van ons leven. Moeilijk is daarbij niet hetzelfde als "slecht", moeilijk duidt dikwijls op het waardevolle van iets... loslaten kunnen wij, mensen leren, ook al is het aanvankelijk zeer moeilijk. Maar ooit zal "loslaten" even evident zijn als "lopen".

from the heart, Marc

Gepost door: McJaco | 07 februari 2011

Reageren op dit commentaar

Ik begrijp je wel, maar ergens ben ik misschien nog te ontdekkend, dat maakt het NU vaak een te statisch gegeven, ik bruis zo veel Marc, dat het NU vaak al weer oud aanvoelt, snap je me, ja hè.
Liefs

Gepost door: danique | 09 februari 2011

Reageren op dit commentaar

Dear D,

Een mooie respons... Bruisend leven, zo is het leven ook bedoeld!
Elke leeftijd heeft zijn fasen, en elke fase heeft zijn specifieke hoofdingredïenten. (dat wat iets meer op de voorgrond komt) Ik hoor/lees het graag als "the next generation" (vanuit mijn leeftijd bekeken) ontdekkend wil leven en al wat "nieuw" is daarbij als een magneet werkt. Ervaring leidt tot inzicht, doe er wat fun en veel liefde bij, en het rijpt tot wijsheid...

L' grts

Gepost door: McJaco | 10 februari 2011

De commentaren zijn gesloten.