11 september 2010

De Perfectie van de Imperfectie.

Het leven op aarde bevat niets dat absoluut is, er zijn vele wetmatigheden (wetten van de natuurkunde, de biologie, de chemie enz.) die een aantal mogelijkheden / beperkingen vastleggen.

Alles hier op aarde is dus onderhevig aan één of meerdere beperkingen. Vooral door normalisering en moralisering vanuit het splittend denken van “Goed & Kwaad”, zijn een aantal beperkingen in een soort van subcategorie terecht gekomen, namelijk de categorie FOUTEN. Deze categorie van beperkingen is rechtstreeks verbonden aan afkeuring (dit hoort niet!), bestraffing tot zelfs verwerping. En daarmee wordt de strijd tegen ieders oorspronkelijke eigenheid begonnen en in stand gehouden.   

Dit kan “dramatisch” ver gaan, vooral als het een collectief gebeuren wordt. Nu nog, het jaar 2010, zijn er culturen / samenlevingen, die een moraal en normen hanteren die leiden tot bv. “dood door steniging”!   

Beperkingen in de zin van “fouten” zijn eigen aan leerprocessen, door herhaaldelijk te proberen en te mislukken krijgen we uiteindelijk een vaardigheid onder de knie, kunnen we situaties voldoende juist inschatten, … het lukt dan meestal wel, we hebben iets van het mens-zijn / leven op aarde, geleerd. 

Een van die leerprocessen kan gaan over aanvaarding: de Mens die tekorten aanvaardt, zonder dat deze kost wat kost ingevuld moeten worden; hetgeen zich o.a. vertaald in: geen kwetsende belevingen meer door het spreken en het handelen van onszelf en van anderen. Een waarachtige harmonie, inside & outside. Wat nu “verheven” wordt genoemd of begrippen als “Verlichting” en “Paradijs” maken dan deel uit van de dagelijkse evidentie, een staat van zijn die wij mensen opnieuw als “natuurlijk” kunnen aanvoelen, tegelijk met een weten dat die evidentie een wonderlijk iets is. Het is dan niet meer “leren genieten van de kleine dingen”, wel: we voelen en weten dat dit de echte (grote) dingen zijn; dat er hier iets groots van het leven zich toont, bezig is…

15:26 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (2) |  Print

Commentaren

Heb u ook iets met een religie of geloof?
Een fijn weekend.

Gepost door: Patricia | 11 september 2010

Reageren op dit commentaar

Beste Patrica, dank voor je reactie. De vraag die je stelt kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dus iets ter verduidelijking betreffende je vraag is heel welkom.
Algemeen kan ik wel stellen dat ik geen enkele religie-vorm aanhang, (al lang niet meer) maar wel ben ik doordrongen van een aanvoelen en een intuïtief weten van iets dat mysterie is en blijft en dat met Liefde-Energie te maken heeft. Meer hierover kan je lezen via link "Levens-Mysteries".

Gepost door: McJaco | 11 september 2010

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.