14 juni 2010

Zachtmoedigheid (vervolg)

Indiaanse legende: Jong Hert

Op een dag hoorde Jong Hert dat Grote Geest hem riep vanaf de top van Heilige Berg. Jong Hert ging onmiddellijk op pad. Het wist niet dat een verschrikkelijke demon de weg naar de woonplaats van Grote Geest bewaakte. De demon probeerde alle wezens van de schepping weg te houden bij Grote Geest. Hij wilde dat alle schepselen zouden denken dat Grote Geest met rust gelaten wilde worden. De demon wilde zich machtig voelen, en daarom zou hij alle schepselen angst in boezemen. Jong Hert was echter helemaal niet bang toen het op de demon stuitte. Dit was merkwaardig. De demon is het archetype van alle (innerlijke) monsters die er ooit bestaan hebben. De demon ademde vuur en rook uit en maakte walgelijke geluiden om Jong Hert bang te maken. Elk normaal wezen zou gevlucht zijn of ter plekke dood zijn gebleven van angst.
Jong Hert echter zei vriendelijk tegen de demon: 'Laat me er alstublieft door. Ik ben op weg naar Grote Geest.' De ogen van Jong Hert waren vol liefde en mededogen voor deze uit zijn krachten gegroeide bullebak. De demon was verbijsterd door het gebrek aan angst van Jong Hert. Hoe hij zijn best ook deed, hij kon Jong Hert niet bang maken, omdat de liefde van Jong Hert tot zijn gepantserde, lelijke hart kon doordringen. Tot groot ongenoegen van de demon begon zijn steenharde hart te smelten en zijn lichaam kromp tot het formaat van een walnoot. De volhardende liefde en zachtheid van Jong Hert hadden de demon doen smelten. Dank zij deze zachtheid en zorgzaamheid, belichaamd door Jong Hert, is de weg nu vrij voor alle kinderen van Grote Geest om Heilige Berg te bereiken zonder dat hun weg geblokkeerd wordt door de demonen van angst.

Deze Legende van Hert leert ons de kracht van zachtheid, deze kracht is te gebruiken om de harten en geesten te raken van gewonde wezens die proberen ons weg te houden van Heilige Berg. Om zachtheid en veiligheid te scheppen voor hen die vrede zoeken, dienen zowel het licht als het duister, gesymboliseerd door de lichte en donkere vlekken op de huid van Jong Hert, bemind te worden.
Hert vraagt je de zachtheid van geest te vinden die alle wonden heelt. Houd ermee op anderen te willen veranderen en bemin hen zoals ze zijn. Pas zachtheid toe op je huidige situatie en word als een zomers briesje: warm en zorgzaam. Dit is het gereedschap dat je wordt aangereikt om uit een dilemma te komen waarin onze wereld vaak verkeert. (Je beschermen door bv assertiviteit en grenzen stellen, ipv .... ) Als je het gebruikt, zul je contact maken met Heilige Berg, je centrum van sereniteit en Grote Geest, je hogere Zelf, zal je leiden.  

23:10 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.