21 mei 2010

Verantwoorde verantwoordelijkheid?

Verantwoorde Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid, een mogelijke omschrijving:

een gegeven is "verantwoord" wanneer dit binnen een bepaald normen stelsel als algemeen geldend en algemeen gebruikelijk wordt beschouwd.

Op het relationele niveau leidt de inhoud van dit woord of dit begrip dikwijls tot: mensen moeten zich verantwoorden, (of hebben het gevoel dat ze zich moeten verantwoorden) hetgeen neerkomt op aantonen of bewijzen dat hetgeen ze gezegd en/of gedaan hebben overeenkomt met die algemeen geldende normen.

Maar het is een belast en beladen woord; oorspronkelijke verantwoordelijkheid durft daar waar nodig, tegen een normenstelsel in te gaan; verantwoordelijk -(heid) wordt dan meer:  een antwoord weten dat zo dicht mogelijk bij de waarachtige werkelijkheid is; een zo zuiver mogelijk antwoord … verantwoord is dus een waarachtig antwoord.

Het gaat  dus niet enkel over een verbaal antwoord; het is ruimer bedoeld, een reactie weten en deze kunnen omzetten in handelen. Deze reactie sluit aan bij de waarachtige werkelijkheid, het is een handelen dat zijn wortels in de heelheid heeft; het is handelen vanuit een Heelheidsbesef en vanuit een Heelheidshunker.

Verantwoordelijkheidsgevoel is dus het gevoel dat je verantwoord kunt omgaan met elke situatie. Paniek maakt geen onderdeel uit van deze heilige kracht. Het kan ook een "aanvoelen" betekenen, (zoals bv. iemand een muzikaal gevoel heeft)  in verband met, wat juist of onjuist handelen is vanuit je diepe, intuïtieve (heilige) weten.

De eerste verantwoordelijkheid van een leider is dat hij altijd de waarheid spreekt.

Behoort uiteindelijk tot ieder mens zijn ver-antwoordelijkheid

20:49 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.