27 december 2009

Bewustzijn - Bewust Zijn?

Bewustzijn  (bron: Shirley Nicholson)

Op ieder willekeurig moment kan je bewust zijn van sensaties, emoties, beelden en gedachten die zich door jouw bewustzijnsstroom bewegen. Maar je kunt het vermogen om dit allemaal te kennen, het bewustzijn zelf, dat achter de hele veranderende inhoud staat, niet vangen. Ofschoon het altijd bij ons is, is bewustzijn gewoonlijk niet waar te nemen, zoals het oog dat zichzelf niet zien kan. Toch is bewustzijn de voortdurende achtergrond van al onze ervaringen, ieder ogenblik van ons hele leven. Het is het onveranderlijke, kleurloze scherm waarop de steeds veranderende beelden van het leven plaatsvinden. Wij zijn ons wel bewust van de veranderende beelden maar veelal niet van het scherm waarop ze geprojecteerd worden, heel af en toe kunnen wij er een glimp van opvangen bv. in stille momenten tussen twee gedachten in...


Wij voelen wel dat ons bewustzijn beperkt is tot waar we ons op het moment zelf van bewust zijn en van wat wij ons gemakkelijk kunnen herinneren. Toch reageren wij op onderbewuste signalen die in een te korte tijd voorbijflitsen om bewust te registreren. Freud, Jung en andere generaties psychologen en psychiaters, bevestigen dat het bereik van bewustzijn veel breder is dan ons vertrouwde waakbewustzijn. Dit gewone, normale, dagelijkse waakbewustzijn is maar één speciaal type bewustzijn, terwijl eromheen, ervan gescheiden door een soort dun scherm, er volkomen verschillende potentiële bewustzijnsvormen liggen. We kunnen dan wel door het leven gaan zonder het bestaan ervan te vermoeden, maar wanneer de vereiste stimulus toegepast wordt, zijn ze er in al hun volheid. Deze 'potentiële bewustzijnsvormen' omvatten dus sensaties, gevoelens, gedachten, herinneringen waar wij ons meestal niet bewust van zijn.

Het grootste deel van de tijd voelen wij ons ingekapseld binnen onze huid en ons denkvermogen, onze "aardepakken" (zoals ruimtepakken). Wij zijn ons alleen bewust van wat de zintuigen ons op een willekeurig moment bieden plus de herinneringen, gedachten, beelden en gevoelens die in ons opkomen. Maar er is geen twijfel meer dat bewustzijn zich kan uitstrekken voorbij het hier en nu en voorbij wat wij geleerd hebben met behulp van de hersenen en zintuigen. bv. Het is niet ongewoon dat iemand er weet van heeft dat een verre geliefde (een dierbare) in gevaar is.

12:38 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.