01 oktober 2009

Is dit Filosofie, Psychologie of ... ?

Deze Blog behoort tot de categorie FILOSOFIE. In deze blog heb ik een subcategorie de titel "psycho-filosofie" gegeven; dit om iets over de inhoud trachten te benoemen. In een aantal filosofische benaderingen is het woord "Ziel" niet vreemd, zelfs al blijft het allemaal abstract, ongrijpbaar, mysterieus, ... maar verstandelijk denken is dat toch ook (?). Om eventueel iets meer duidelijkheid te bieden over de invulling van waaruit ik hoofdzakelijk vertrek, een korte toelichting over deze begrippen / termen.

Psychologie en Filosofie

Filosofie (of wijsbegeerte) is één van de oudste theoretische disciplines van de mensheid.  Filosofie zoekt naar kennis en wijsheid. In het Grieks is het woord filosofia een samenstelling van de woorden liefde (of vriend, vriendschap) en wijsheid. Ook werd zo benadrukt dat absolute wijsheid (het "einddoel") niet kan bereikt worden, maar wel kan worden nagestreefd, en dat die wijsheid geen eigen verdienste is, dus niet als bezit kan beschouwd worden, maar enkel "bemind" kan worden. (en je alzo een extra vervulling in je leven kan laten ervaren)

Tegenwoordig is er (net zoals voor de term Psychologie) een onderscheid in de betekenis van de term filosofie. Algemeen betekent het iets in de zin van: 'elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing'; of ook individuele uitgangspunten.
Dit verschilt (en soms is het verschil opvallend groot) van de academische invulling van het begrip Filosofie.

(bron: Wikipedia - bewerking McJ)

Filosoferen zou ik omschrijven als: een creatieve en ongecensureerde - uiting / verwoording - van een bewuste benadering door een individu van diverse levenselementen (zeg maar "de dingen des levens"). Het is het weergeven van het leven zoals dat individu dit ervaart, het bekijkt, over-denkt ... en de - inzichten / wijsheid - die daar eventueel uit voortkomen.

Psychologie betekent: "de wetenschap van de Ziel". Vanuit het oud-Grieks betekent "Pshyche", de Ziel. En als 2e betekenis voor datzelfde woord: Vlinder.
Beiden hebben symbolisch veel met elkaar te maken. De levensloop van een vlinder symboliseert de transformatieprocessen
(*1)
van onze wezenskern tijdens het aardse leven.

(*1) vanuit een ei vormt zich een larve, die groeit uit tot een rups, deze wordt een 'pop' die zich ontpopt tot een vlinder.

De hedendaagse psychologie (en vooral de meeste psychologen) richten zich echter voornamelijk op een theoretische (verstandelijk, beredeneerd, ...) en/of een therapeutische invalshoek, en willen "de psychologie" vooral concreet, tastbaar, ... houden. Als het woord "ziel" gebruikt wordt, volgt er veelal een "gefronste wenkbrauw" reactie, terwijl dit nu net de authentieke kern aanduidt.

18:57 Gepost door McJaco in Informatief | Commentaren (1) |  Print

Commentaren

re-aanmoediging prima omschrijving
heb ze maar verder lief, de wijsheid
en de innercommunicatie met jezelf
en de communicatie die daar uit volgt
met anderen

Gepost door: co | 06 mei 2010

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.