06 juli 2008

Droomduiding

 DE WERELD VAN DE DROOM

meer info via Link hieronder "de droomwereld" 

dromenvanger 1.jpg

 Het bewustzijn is dikwijls illusie, beelden over de werkelijkheid.


PRAKTISCHE  DROOMVERKLARING.

Een eerste belangrijk uitgangspunt bij de vertaling is elk symbool binnen jezelf te plaatsen, elke persoon of dier is een deel van de dromer. Daarnaast stellen symbolen ook de interactie met de omgeving voor en hoe we hiermee omgaan, en waar veranderingen nodig zijn. Bij een droomverklaring is het essentieel jezelf te zuiveren; nml. "het niet oordelen". Mislukkingen in het leven bv. zorgen ervoor dat je "verplicht" wordt om naar je echte trillingsgraad te blijven zoeken. Het diepere zelf schrijft het verloop van je leven. Een globaal beeld van de droom vormen, de sfeer vatten. Waar ben ik mee bezig geweest?  Hoe verloopt mijn momentele leven; wat is het probleem, het gevoel, enz.  Ook de periode, de leeftijd, zijn van belang.

Wat voel je in de droom? Stel vast wat je emotioneel en fysiek voelt. Ben je fysiek vermoeid, koud, ontspannen, hongerig? Voel je je emotioneel gesproken bedroefd, boos, verloren, teder of bang tijdens de droom? Zo kan je achterhalen op welk gevoelsterrein de droom betrekking heeft. Belangrijk is ook vast te stellen of de gevoelens in de droom goed naar buiten gebracht of juist ingehouden worden. Worden ze ingehouden dan dien je jezelf vrijer te uiten.

Wat is de voornaamste handeling(en) in de droom?  Vaak is er een dominerende bezigheid zoals lopen, kijken, tobben, iets maken, trachten te ontsnappen; enz.

Welke rol speel je in de droom? Ben je een vriend, minnaar, soldaat,...vergelijk dit met je rol in het dagelijkse leven en kijk naar de omstandigheden in de droom.

Ben je actief of passief in de droom? Toeschouwer, deelnemer of hoofdrol; met passief wordt bedoeld dat je geen hoofdrol speelt, dat je slechts toeschouwer bent, dat andere mensen en gebeurtenissen je gedrag bepalen. Vergelijk of je in het dagelijkse leven een zelfde attitude hebt.

Kom je dingen waarvoor je bang bent in je dromen tegen? Dromen zijn een volkomen innerlijk proces, meestal door ons geschapen uit innerlijke gevoelens, beelden, creativiteit, gewoonten en inzichten. Ook monsters in dromen maken dus deel  uit van onszelf. Als we voor ze weglopen, gaan we alleen maar aspecten van onszelf uit de weg. Als je kan achterhalen wat voor gevoelens er in de droom voorkomen kan je ook uitvinden wat je uit de weg gaat. Veel voorkomende elementen zijn chaos en angst.

het "omdat - element" in de droom : in veel dromen gebeurt er iets of net niet, of verschijnt er iets.....omdat!

Je zit bv. in een kamer en vindt een deur om te ontsnappen. Het is heel donker om je heen en je gaat de deur niet door "omdat" je bang bent in het donker. Het "omdat-element" is hier angst. De droom duidt er ook op dat je opgesloten zit in een onbevredigend leven omdat je bang bent kansen te grijpen of iets onzeker te ondernemen.

Het verplaatsen van elementen zoals bv agressie, van een bedreigend naar een minder bedreigend mikpunt is een gebruikelijke handelwijze bij mensen en dieren. Als we boos zijn op onze partner, kunnen we bv. de kat een schop geven of de kinderen afsnauwen, in plaats van recht op het eigenlijke doel af te gaan. Volgens Freud drukken we in dromen uit wat we onderdrukken, of wat door de maatschappij onderdrukt wordt -in termen van gedrag of seksualiteit, en vooral in termen van verschoven agressie.
Wat in de droom het belangrijkst en het meest emotioneel geladen lijkt, kan dus het minst belangrijk zijn. (het geeft echter wel de richting aan)

Het weglaten van een symbool:  Als je van een bepaald symbool in je droom maar niet kunt ontdekken wat het betekent, probeer dan eens te kijken naar wat er gebeurt als je het weghaalt.
Wat verandert er in de sfeer, de energie van de droom als het symbool er niet is?
Wat mis je of wat verbetert er juist? 
Vaak zal het antwoord op dergelijke vragen je al een eind op weg helpen bij het vinden van een betekenis van het betreffende symbool of misschien zelfs van de hele droom.

Meestal geven verschillende beelden (of verschillende dromen van één nacht)  eenzelfde onderwerp weer; dit is een hulpmiddel om de juistheid van de verklaring te toetsen. Droomlijsten, die in verschillende boeken te vinden zijn, geven een richting aan (maar geen persoonlijke duiding!) wat de boodschap van de droom betreft. Gedetailleerde verklaringen dienen individueel gezocht te worden. Details zijn belangrijk, evenals kleuren en getallen.

Droom binnen een droom: een droom biedt ons emoties of informatie die we in wakende toestand misschien wel uit de weg gaan. Een droom binnen een droom is meestal een kunstgreep die we toepassen om de schok van de ondergane emoties weg te redeneren; reden te meer om de droom trachten te begrijpen.

De Schaduw: De schaduw is aanvankelijk het onzichtbare. Wordt de schaduw zichtbaar dan is dat reeds een belangrijke stap op weg naar zelfkennis. (let op het woord: het Zelf en een Kennis) Men begint bewust zijn "donkere" kant waar te nemen. De schaduw verschijnt in de droom om de dromer bewust van zichzelf te maken en dus moeten we onze schaduw noch vrezen noch mijden. De schaduw is ook dikwijls verbonden met het verleden of de toekomst: oude verwondingen werpen hun schaduw over ons gedrag en voelen in het heden, dit geldt al niet minder voor de angst voor de nog ongeboren realiteit van de toekomst. De confrontatie met de schaduw is onvermijdelijk willen we ons leven in het HIER en NU begrijpen. We winnen erdoor aan intensiteit, rijkdom en fantasie.

* Men kan ook in de schaduw staan, of door een ander in de schaduw worden gesteld. Minderwaardigheidscomplex, men wil meer voorstellen, meer aanzien genieten.

* De schaduw is ook datgene wat ons volgt, en tegelijk ook datgene wat we slecht zien; anderzijds kan hij ons bescherming bieden (tegen de zon bv.)  De schaduw verwijst naar de Ziel en het contact met de Aarde. -  "Zonder aards verdriet vind ik de Hemel niet"  -
De aarde is als een stiefmoeder voor ons (sprookjes). We lopen hier wat verloren, dit samen met het gegeven dat de Geest de Materie overvraagd, brengt (aards) verdriet.

* Schaduw is ook: "Mijn bewust gevormd onbewuste"   [zo ben ik niet] Schaduw aspecten zijn delen van mijzelf die verdrongen worden; deze aspecten worden in het onbewuste geduwd hetgeen ziekte (psychische, met eventueel een lichamelijke vertaling of signaal) veroorzaakt. Het is het niet aanvaarden van de polariteit of anders gezegd : oordelen in goed en kwaad, waarbij ik het goede wil omhelzen (zo wil ik zijn) en het kwade verafschuw (zo wil ik niet zijn, zo mag ik niet zijn). We aanvaarden dus maar één helft van een éénheid, hetgeen onmogelijk is.

09:38 Gepost door McJaco in Informatief | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.