30 juni 2008

Het NU moment

Vol verwachting(en) leven in het NU -moment

 Wanneer we niets verwachten wordt het leven al snel uitzichtloos; maar het is van belang om ons verwachten zuiver te krijgen. Wanneer verwachten het invullen wordt van eigen behoeften, verlangens, projecties… wanneer we verwachten dat de andere aan ons ’beeld’ moet beantwoorden, wordt het bedrukkend voor degene van wie we dit verwachten. (dit kan ook naar onszelf toe zijn)
Leven van dag tot dag is enkel zinvol wanneer dit leven in het nu betekent.

Ieder heeft een verleden, het zijn onze ervaringen, het is datgene wat we reeds geleerd en ontwikkeld hebben; ieder heeft een toekomst, het is ons streven naar verdere ontwikkeling; we leven echter vandaag, het heden.

Het heden is waar het verleden en de toekomst elkaar raken.

Het verleden als voedingsbodem, de toekomst als inspiratie. 

Wanneer we niets meer van onszelf verwachten, hebben we geen doel meer in dit leven; wanneer we niets meer van anderen verwachten zijn ze als het ware overbodig voor ons; wanneer niemand iets van ons verwacht heeft niemand ons nog nodig. 
Reeds van in de moederschoot (en in een aantal gevallen reeds van vóór de conceptie) wordt je 'verwacht'; voor de moeder is dit in beide dimensies.
Het evenwicht vinden binnen dit deel van de polariteit vormt hier een hele uitdaging :
* nodig zijn / nodig hebben - zonder belastend of opslorpend te zijn;
* vrijheid, onafhankelijkheid - verbondenheid. 

Het niet stellen van (zuivere) verwachtingen heeft allicht met angst te maken; geen verwachting -durven stellen, -kenbaar maken, -naar buiten brengen, om een eventuele  ‘NEEN’ uit de weg te gaan.

Raken: de rechterlijn (geest):  het Wezen raken; het wezen van de ander raken; jouw wezen laten raken door de andere.

Aanraken: de linkerlijn (lichaam): strelen en gestreeld worden.

Leven in het nu is datgene wat ik doe, te doen heb; met hart en ziel doen, met Liefde.
Leven in het nu is leven op je eigen trillingsgraad.
Leven in het nu is je eigen levensproject ontdekken; er in voeling mee komen, en het vorm geven of het zijn vorm laten vinden.

11:11 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (0) |  Print

De commentaren zijn gesloten.