06 augustus 2011

Complexiteit

Leven is zonder meer een complex gegeven; samenleving is dit nog meer. Kijk bv. maar naar TAAL;
hieronder
 een vb van hoe een veel gebruikte uitdrukking erg complex kan zijn...


 Ben jij je er bewust van...??  wat zeggen / horen we dan?

 HET Bewustzijn 

 Bewust Zijn (ik ben)

Een begrip met vele lagen en invullingen; het concept 'bewustzijn' verloopt via de hersenen en heeft dus een organische component.

 Abstract, niet materie 


Uitdrukkingen: 
bewustzijn van ... / er bewust zijn (aanwezig zijn) / bewust mee bezig zijn /  
 

 HET Wezen 

 Wezen (van zijn = ik ben)

 Nog zo'n begrip met verschillende invullingen. Meestal bedoeld als:
de kern van een schepsel

(idem hierboven)
Abstract, niet materie


Uitdrukkingen: wees voorzichtig / ... in wezen is ... /
 

  Verstand dictator.jpg

Ik wil hier echter een MAAR aan toevoegen, namelijk dat de ingesteldheid van de betrokken personen (van elk individu) een niet geringe invloed heeft op deze complexiteit.

Als toelichting een (nogal vergaand) voorbeeld: Strafrecht.
Het 'straf-recht' is principieel één van de beschermingsmechanismen die in vele samenlevingen gebruikt wordt om zo'n samenleving functioneel en leefbaar te houden. De opbouw en evolutie laat ik hier verder buiten beschouwing, en ik plaats het binnen "ons" systeem, onze cultuur.

Wanneer er gaande weg artikelen in het strafwetboek opgenomen werden onder de noemer "rechten van de verdediging" was dit bedoelt om willekeur, vooroordelen, omkoping, enz. van diegene die een rechtsambt uitvoert, te voorkomen. Men wou corruptie uit de rechtspraak houden; het ondersteunde het principe van: "onschuldig tot als het tegendeel bewezen is". Het ging dus om eventuele 'dwalingen van de rechtsgang' zoveel mogelijk te beperken. Dat is de GEEST van de WET. Maar, al snel zagen een aantal raadsmannen en advocaten dat, vertrekkend vanuit de LETTER van de WET, (diezelfde wetten), je plots een heel rekbare justie kan bekomen. Het eerste is gebruiken, benutten, het tweede is een vorm van misbruiken. De ingesteldheid van "de geest vd wet" streeft ± naar een juiste maatschappelijke rechtvaardigheid; de ingesteldheid van "de letter vd wet" streeft naar macht, rijkdom, carriére, enz. Vandaar dat zelfs wanneer iemand's schuld bewezen is, deze toch vrijuit kan gaan wegens een zogenaamde procedure-fout, hetgeen overeenkomt met de ingesteldheid van "de letter vd wet".

Dit principe is ook van toepassing op het vlak van omgang, communicatie, relatie, ..., met / tussen mensen. Ieder zijn ingesteldheid heeft een grote invloed op om het even welke interactie op om het even welk niveau.
Hoe meer de ingesteldheid vertrekt vanuit (symbolisch uitgedrukt) "naar de geest van", hoe minder complex de interactie is, of hoe meer alles zich vereenvoudigd... het leven wordt daardoor een stuk aangenamer...

27 juli 2011

Dwars liggen?!

Treinspoor recht.jpgHet zijn de dwarsliggers die de sporen op hun plaats houden...

12:34 Gepost door McJaco in Algemeen, De Woordenfluisteraar | Commentaren (4) |  Print

05 juni 2011

Update Music page

De pagina "Music Page " is geupdate; deze keer:

 

Peache through Music.jpg

Via afbeelding en Music Page / Music Video, een Link naar de site "Connecting the World through Music"

hun motto: "PLAYING 4 CHANGE" en "PEACE TROUGH MUSIC
____________________________________________________________________________________

19:12 Gepost door McJaco in Algemeen | Commentaren (0) |  Print

28 mei 2011

Uitdrukkingen met doordenkertje

Uitdrukkingen

Niemand kent de geheimen van de kosmos, wees dus niemand. 

Niemand is helemaal gelukkig, wees dus niemand.

 

Bron: site "non-dualiteit, spiritualiteit, advaita" - gepubliceerd met toestemming
© Roeland http://www.spiritualiteitadvaita.nl/

of link, rechterkolom "non dualiteit"
______________________________________________________________________________________________ 

De woord-spelingen

Humor is bijzonder waardevol, ook bij domeinen als spiritualiteit, filosofie, ... bij een aantal mensen lijkt het wel alsof deze combinatie niet OK zou zijn ...

Wanneer je de uitdrukkingen 'anders' leest, kan je er dit van maken:

bv uitdrukking 2 - Niemand is helemaal gelukkig, dus, wees iemand.

 

21:27 Gepost door McJaco in Algemeen | Commentaren (7) |  Print