29 december 2011

Einde 2011, einde deze blog

Bij de gelegenheid van deze jaarwisseling nog even dit:

“het zijn de kleine dingen die het doen” of “geniet van de kleine dingen van het leven”,  betekent ook: Geef ruimte aan je Wezen in je dagelijkse leven.

Het leven en jouw leven ontvouwt zich in - en - tijdens, het dag-dagelijkse… en als het eens moeizaam gaat, herinner je dan: elk probleem heeft een geschenk voor jou in petto.

Weet dat jij een ingesteldheid t.o.v. het leven kan en mag kiezen, welke kies je voor dit jaar?

 

Herinner je ook dit zo nu en dan: Alles is een weerspiegeling van iets anders op een ander niveau; 
w
eerspiegeling is ook “reflexie”, iets van jezelf zien… weet daarbij dat je nooit je eigen aangezicht kan zien, tenzij in een spiegel...

 

Dit is mijn wens voor wat komen zal…

 

Ik wens jullie veel liefde,

voor en van elkaar;
voor en van vrienden en familie,
voor en van moeder aarde en vader hemel.

 

PS. Dit is meteen ook de laatste post van deze blog.

10:18 Gepost door McJaco | Commentaren (5) |  Print

18 september 2011

Eenvoud

Mijn vorige post "Transformatie" heeft een lange discussie/gesprek op gang gebracht.

Transformatie is bedoeld om bij ons dagelijks leven te horen; een illustratie:
In één van de reacties werd de tekst "Cirkel-energie" (rechterkolom) op de korrel genomen. Wanneer ik dit uitsluitend zou interpreteren op het vlak van 'persoonlijkheid en ego', dan kan de reeks emoties & gevoelens: [gekwetst, aangevallen voelen, belachelijk gemaakt, etc., enz.] beginnen. Door transformatie (of noem het ombuiging of i.d.) de nodige ruimte te geven kwam o.a. inspiratie voor deze post. Het gaat dus dikwijls niet om de "grote dingen" van het leven (al is het dat soms wel), maar meestal wel over datgene wat zich in je dagelijkse leven voor doet.

 "Eenvoud" (in combinatie met transformeren): Ik heb het al meer gehad over "woorden zijn belast en beladen", een aantal woorden hebben een zogenaamde bijklank, doe daar ieder zijn individuele interpretatie (en beleving) bij en de communicatie-chaos van Babylon is een feit. 
_________________________________________________________________________________
Voor deze keer plaats ik eerst een academische toelichting:

  - EENVOUD: info vanuit woorden- en andere taalkundige boeken.
M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

·         eenvoudig bn. ‘niet ingewikkeld’
Mnl. einuoldeg, en uoldeg ‘eenvoudig, ongecompliceerd; zachtmoedig’ [1240; Bern.]

·        Andere Germaanse talen hebben bn. zonder -ig: os. ēnfald ‘eenvoudig, waarachtig’; ohd. einfalt ‘rein, eenvoudig’; oe. ānfeald, -fald ‘eenvoudig, waarachtig’.

eenvoud (zn): natuurlijkheid, onbedorvenheid, ongekunsteldheid, oprechtheid.
eenvoud (zn): bescheidenheid, ingetogenheid, soberheid.

_________________________________________________________________________________
Eenvoud is zonder complexen. (enkel de complexiteit van de levensenergie kan resoneren met eenvoud)

Eenvoud is geen behoefte meer hebben aan drama, dramatiseren.

Eenvoud is zo dicht mogelijk bij de basis van Leven komen. (komt in de buurt van de uitdrukking: "back to basic")

Less - More.jpg

Eenvoud is jezelf kunnen relativeren in dat grote geheel zonder je waarde / waardigheid te verliezen. Ode aan de Natuur_005.jpg
Elk individu is als een druppel in een oceaan, en toch is elk van die druppels uniek...

 

Eenvoud is het tenvolle willen aanvaarden dat het leven een mysterie in zich draagt,   Ode aan de Natuur_014.jpg

- Al wat leeft is te waardevol  / te "groots" om zich in begrippen te laten vatten.


- Het leven laat zich niet (be-) grijpen.
(net zoals alle levende wezens zich in eerste instantie verzetten wanneer ze gegrepen worden)

Eenvoud is koning zijn van jezelf en dienaar van het geheel.

Eenvoud is leven in balans, in vertrouwen, in overgave...

 Ode aan de Natuur_055.jpg

 

31 augustus 2011

Transformatie (1)

Leven heeft veel met transformeren te maken; transformeren is het omzetten van energie van het ene niveau (en vorm) naar een ander. De Mens is dus deels een transformator, of heeft een transformerend vermogen in zich.

Uit het boek "Gesprekken met engelen":
Het 'meer' van de boom is de vrucht. Eet je het vruchtvlees, dan "dood" je de vrucht, en je transformeert haar tot mens. Het 'meer' van de aarde sterft in jou en wordt herboren.

De natuurlijke verandering van een rups tot vlinder, spiegelt duidelijk de even natuurlijke verandering, van mens tot (de nog wordende "nieuwe") MENS. De rups en de vlinder zijn één en hetzelfde wezen in twee verschillende bestaan-stadia. Eenzelfde fenomeen is ook werkzaam bij de mens. Je kan het ook gewoon Evolutie noemen, al vind ik dit niet zo 'gewoon' maar eerder iets groots.
Voor de rups is deze overgang een instinctief, natuurlijk gebeuren. Het beantwoordt aan de natuurwet in haar dat zij verandert. Zij hoeft niet te kiezen; zij heeft geen keuze. Bij de mens is het weliswaar ook een natuurlijk gebeuren, maar echter geen louter instinctief en onbewust voorval meer, maar minstens voor een gedeelte, een bewust proces, waarvoor hij kan kiezen.
Vlinder 14.jpg
Alles is altijd in beweging. Wat vandaag waar en werkzaam is, kan morgen al in een grotere, meer omvattende waar­heid opgenomen zijn en verbleken. Laten we terugkeren naar het beeld "Rups - Vlinder". De vlinder, die uit het beschermend omhulsel gekropen is, wordt plotseling voor een nieuwe levenswijze geplaatst. Als rups kende hij slechts het langzame kruipen over de aarde en het eten van bladeren. Nu echter kan hij zich vrij in de hoogte verheffen en op aarde neerdalen, en voedt hij zich (hoofdzakelijk) met nectar.
De mens die nog niet "veranderde", kent alleen maar het werkzaam zijn in het horizontale. De "veranderde" Mens daarentegen wordt vrij om zowel verticaal als horizontaal — in de hoogte van de geest én in de materie — te werken. De wetten van de rups gelden niet meer voor de vlinder; zo gelden de wetten van de "oude" mens niet meer voor de "nieuwe" mens.Vlinder 16.jpg

 

 

 

 

 

wordt vervolgd

20:10 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (25) |  Print

15 augustus 2011

Buigzame wijsheid

De boom buigt zijn hoofd voor de storm.

Bomen in wind 1.jpg

De storm is dat wat ervaren wordt als heel intens en/of diepgaand, en tegelijk ook groter en sterker is dan de individuele vermogens. 
Wanneer Ego krachten nu in bepaalde omstandigheden, daar gaan werken waarvoor ze NIET bedoeld zijn, dan ontstaat er een sfeer van "...dat zal wel zijn, nooit...!" of "waarom zou ik wel toegeeflijk zijn". Iets in die sfeer dus; het is niet kunnen (willen?) accepteren (mee om kunnen, aanvaarden, ...) van de onmacht van het moment in die situatie. Het gevolg is dat deze onbuigzame boom (vanuit ego in strijd gaan met...) ooit zal breken of ontworteld wordt. 

Er is ook hier een subtiele, doch belangrijke nuance:

wanneer je het hoofd buigt, voel jij je dan vernederd OF voel jij je dan verheven...

En na de storm staat de buigzame boom  weer rechtop, ongeschonden...Bomen in wind - schets 1.jpg

 

14:29 Gepost door McJaco in Psycho Filosofie | Commentaren (3) |  Print

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende